Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Stopka redakcyjna

HPC POLGEOL S.A.
ul. Berezyńska 39
03-908 Warszawa
Poland

Prezes Zarządu
Sebastian Wiśniewski

+48 22 6173031
polgeol@hpc-polgeol.pl

https://www.hpc-polgeol.pl

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092557, REGON 013272582, NIP 113-20-63-044, której kapitał zakładowy wynosi 537.510,00 PLN, w całości opłacony.

Podmiot odpowiedzialny za zawartość:

HPC POLGEOL S.A.
ul. Berezyńska 39
03-908 Warszawa
Poland

Odpowiedzialność:
HPC POLGEOL S.A. stworzyła i zapoznała się z zawartością tej strony. Niemniej jednak, zrzekamy się odpowiedzialności cywilnej za dokładność, aktualność oraz kompletność danych na niej zawartych. Dotyczy to również wszystkich zewnętrznych linków. HPC POLGEOL S.A. nie ma wpływu na konstrukcję oraz zawartość zewnętrznych linków. Tak więc, HPC POLGEOL S.A. dystansuje się od nielegalnej, bądź nieetycznej zawartości, która może się pojawić po kliknięciu w załączone linki. Zarządzający podlinkowanych stron – ale nie HPC POLGEOL S.A. – podlega czynnościom cywilnym za nielegalną, niewłaściwą lub niekompletną zawartość, a zwłaszcza za straty oraz krzywdy jakie wyniknąć mogą w związku z wykorzystaniem lub nie wykorzystaniem informacji znajdujących się pod linkowaną stroną. HPC POLGEOL S.A. jedynie wskazuje na publikację informacji znajdujących się na linkowanej stronie.

Polityka prywatności
Naszą politykę prywatności można znaleźć TUTAJ.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner