Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Ochrona środowiska w korporacjach

Planowanie. Optymalizacja. Wsparcie.

Zrównoważona ochrona atmosfery, wód, gleby i organizmów żywych jest naszym celem. Ochrona klimatu i oszczędne korzystanie z zasobów środowiska pozwalają na utrzymanie przyjaznego dla życia środowiska. Z perspektywy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, wymagania prawne w tym zakresie są minimalne. Proaktywne koncepcje ochrony środowiskowa oferują potencjał na zaoszczędzenie pieniędzy i przewagę nad konkurencją. Dlatego też my planujemy i optymalizujemy poszczególne koncepcje ochrony środowiska dla naszych klientów i pomagamy w ich realizacji.

Zadanie

 • Planowanie i wdrażanie środków kontroli zanieczyszczeń oraz ochrony wód i gleby
 • Rozwój koncepcji zarządzania substancjami niebezpiecznymi
 • Zwiększenie efektywności energetycznej
 • Wdrożenie lub optymalizacji recyklingu
 • Zapewnianie bezpiecznej utylizacji
 • Spełnianie krajowych i międzynarodowych wymogów prawnych
 • Budowanie systemów zarządzania ochroną środowiska i energią
 • Tworzenia raportów
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku awarii

Nasze usługi

 • Rejestry prawne
 • Audyty stosowania zasad BHP
 • Zarządzanie pozwoleniami
 • Audyty energetyczne i systemy zarządzania energią
 • Systemy zarządzania ochroną środowiska
 • Doradztwo w kwestiach dotyczących obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi i ich składowania
 • Rejestr substancji niebezpiecznych
 • Karty charakterystyki produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne (MSDS)
 • Gospodarka odpadami i audyty utylizacji
 • Raporty bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem o ochronie przed awariami
 • Koncepcje awarii i raporty
 • Raporty zrównoważonego rozwoju, raporty dot. ochrony środowiska, sprawozdania zgodnie z zasadami ciągłej ochrony danych (CDP)
 • Rozwiązania, wdrażania i szkolenia
 • Powołanie zewnętrznego oficera operacyjnego ds. ochrony środowiska, odpadów, zanieczyszczeń wód, materiałów niebezpiecznych i kontroli zanieczyszczeń

Państwa korzyści

 • Pewność prawna
 • Minimalizacja ryzyka związanego z odpowiedzialnością
 • Redukcja kosztów
 • Promocja i ochrona wizerunku
 • Przewaga nad konkurencją
 • Atrakcyjność inwestycyjna
 • Wysoki poziom jednolity dla całej grupy przedsiębiorstw przy wsparciu na poziomie lokalnym
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner