Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Wybór. Walidacja. Planowanie.

Jeśli ocena zagrożenia wskazuje na konieczność wszczęcia działań, my znajdziemy najlepszą i proporcjonalną metodę odnowy (zabezpieczenie i dekontaminacja). W pierwszej kolejności opracowywane są iteracyjnie proporcjonalne cele odnowy dla danego przypadku, a następnie opcje metod odnowy oraz analiza kosztów i opłacalności. Tworzymy plany zatwierdzania i implementacji. Pomagamy Ci przy tym podejmować właściwe decyzje. Nadzorujemy i kierujemy realizacją odnowy. Przejmujemy odpowiedzialność.

Zadanie

 • Opracowywanie celów naprawy dla poszczególnych przypadków
 • Tworzenie koncepcji naprawy
 • Opracowywanie wariantów i przeprowadzanie studium wykonalności
 • Oszacowanie kosztów
 • Planowanie odnowy
 • Przeprowadzenie przetargów na realizację techniczną
 • Śledzenie, kontrola i monitorowanie działań w ramach procesów naprawczych
 • Implementacja działań naprawczych
 • Kontrola i optymizacja bieżących środków w ramach procesów naprawczych

Nasze usługi

 • Profesjonalna implementacja środków w zakresie budowy i dekontaminacji
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i opieka merytoryczna w zakresie środków bezpieczeństwa oraz wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Państwa korzyści

 • Analiza wariantów
 • Oszacowanie kosztów i efektywności
 • Planowanie projektów i zezwoleń
 • Planowanie realizacji i zamówień (przetargów)
 • Próby wstępne w laboratorium i w terenie
 • Planowanie ogólne oraz zarządzanie procesem budowy dla klasycznych i innowacyjnych procesów odnowy
 • Metody odnowy właściwe dla HPC w zakresie odnowy wód gruntowych i powierzchniowych
 • Koncepty ENA/MNA dla procesów naturalnego rozpadu i eliminacji
 • Integralny proces odnowy dla powiązanych ze sobą obszarów obciążonych zanieczyszczeniami
 • Plany oraz koordynacja w zakresie bezpieczeństwa i pracy (zgodnie z BGR 128 lub DGUV 101-004)
 • Usługi eksperckie (zgodnie z § 18 BBodSchG oraz publicznie wyznaczonych i zaprzysiężonych ekspertów)
 • Nadzorowanie procesów odnowy, nadrzędne zarządzanie pracami budowlanymi
 • Monitorowanie i kontrola rezultatów
 • Na życzenie – zarządzanie udziałami stron zainteresowanych

Weitere Leistungen aus dem Bereich Zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner