Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Raporty środowiskowe

Prezentowanie. Sporządzanie Planowanie.

W ramach planowania przestrzennego, sprawozdania dotyczące środowiska opisują i oceniają wyniki oceny środowiska przeprowadzonej podczas sporządzania planów. W pierwszej kolejności przedstawione są cele ochrony środowiska związane z planowaniem przestrzennym. Na tej podstawie możemy określić potencjalne konsekwencje dla środowiska naturalnego jakie może pociągać za sobą realizacja planów użytkowania gruntów i zabudowy. Następnie planujemy badanie alternatywne i opracowujemy środki mające na celu uniknięcie, ograniczenie lub zrekompensowanie negatywnych wpływów. Wynik raportu środowiskowego należy uwzględnić podczas rozważania interesów konkurencyjnych. Raporty środowiskowe firm i instytucji opisują cele, działania i wyniki. Ochrona środowiska jest przy tym częścią polityki informacyjnej i marketingu. W naszych raportach środowiskowych wyjaśnimy politykę środowiskową firmy, opisując zastosowany zestaw wytycznych w zakresie ochrony środowiska i stopień realizacji celu jak również czas realizacji.

Zadanie

 • Definiowanie programu badań dla badanego obszaru i głębokości
 • Sporządzanie raportów zgodnie z wymogami prawnymi
 • Zaangażowanie władz i społeczeństwa

Nasze usługi

 • Identyfikacja i ocena istotnych zasobów chronionych, takich jak człowiek, flora, fauna i biotop, gleba, wody, klimat i powietrze, krajobraz i walory rekreacyjne, kulturalne i materialne
 • Ustalenie potencjalnego oddziaływania projektu, analizy konfliktów przedmiotów ochrony
 • Koncept środków mających na celu zapobieganie, łagodzenie i kompensację niekorzystnych wpływów w zakresie ochrony dóbr
 • Opis wariantów i identyfikacji skutecznych rozwiązań
 • Zestawienie podstawowych danych w celu planowania i projektów jako wsparcie procesu decyzyjnego dotyczącego zrównoważonego procesu

Państwa korzyści

 • Bezpieczeństwo prawne
 • Zgodność z zasadami ochrony środowiska.
 • Zaangażowanie społeczeństwa
 • Przejrzystość dla procesów planowania i podejmowania decyzji
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner