Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Doradztwo PPOŻ

Ustalenie. Stworzenie. Realizacja.

Od lat ochrona przeciwpożarowa jest istotnym aspektem bezpieczeństwa pracy w planowaniu i nadzorowaniu projektów budowlanych. Liczba pożarów prowadzących do wysokich szkód, obrażeń i ofiar śmiertelnych w dalszym ciągu ulega zmniejszeniu. Wraz z naszymi klientami określamy cele ochrony zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. W przypadku specjalnych obiektów, dla których te wymagania nie są zdefiniowane, lub w przypadku znacznych odchyleń, całościowy plan ochrony przeciwpożarowej jest zazwyczaj koniecznością. Opracowujemy wszelkie środki ochrony przeciwpożarowej aż po sporządzenie planu gotowego do realizacji.

Zadanie

 • Przygotowanie dokumentów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej
 • Wyznaczenie koordynatora ds. ochrony przeciwpożarowej

Nasze usługi

 • Dokumenty w zakresie ochrony przeciwpożarowej uznawane na całym terenie Niemiec: Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenie na budowę zgodnie z rozporządzeniem dot. dokumentów budowlanych dla budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków funkcjonalnych
 • Koncepcje ochrony przeciwpożarowej
 • Ochrona przeciwpożarowa i nadzór budowlany
 • Opiniowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Przedstawiciel ds. ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami w celu uzyskania pozwolenia na budowę
 • Dokumenty w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ekspozycji zgodnie z oceną ryzyka
 • Plany ewakuacyjne i ratunkowe

Państwa korzyści

 • Jedna osoba kontaktowa dla wszystkich zagadnień bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscu pracy
 • Doradztwo i wsparcie w kwestiach zapobiegania i unikania pożarów oraz organizacji przeciwpożarowej w warunkach zarządzania kryzysowego w miejscu pracy
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner