Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Technologie składowania odpadów

Badanie. Wymiana. Nadzór.

Nawet przy wysokim odzysku odpadów gospodarka odpadami w dalszym ciągu będzie potrzebowała w przyszłości składowisk. Frakcje odpadów lub pozostałości z odpadów są w dalszym ciągu klasyfikowane do klas I-III ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Odpady przemysłowe mogą być osadzane na składowiskach niższych klas w zależności od zawartości zanieczyszczeń. Pomagamy naszym klientom w rozbudowie istniejących składowisk oraz wyszukiwaniu nowych lokalizacji.

Zadanie

 • Przeprowadzanie studium wykonalności dla projektów składowisk lub ich rozbudowy
 • Wyszukiwanie nowych miejsc na składowiska
 • Identyfikacja przecieków
 • Optymalizacji funkcjonowania składowisk
 • Poszerzanie i odnawianie pozwoleń
 • Zamykanie wysypisk i opracowywanie koncepcji unieszkodliwiania odpadów
 • Opracowywanie nowych koncepcji wykorzystania
 • Wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, takich jak światło słoneczne, wiatr, biogaz i odzysk gazu

Nasze usługi

 • Prace terenowe, wywierty, pomiary gazu, pobieranie próbek
 • Geotechniczna przydatność materiału
 • Modelowanie geologiczne
 • Modelowanie hydrogeologiczne
 • Prognozowanie odcieków
 • Procedury uzyskiwania pozwoleń, rozporządzenie dot. ochrony przed emisjami
 • Etapy planowania nowej zabudowy 1–9
 • Etapy planowania i pokrywania 1–9
 • Zapewnienie jakości podczas montażu materiałów
 • Planowanie logistyki odbioru w centrum recyklingu i miejscach odbioru
 • Nadzór nad budową

Państwa korzyści

 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Weitere Leistungen aus dem Bereich Gospodarka odpadami

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner