Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Pozwolenia zintegrowane i wodnoprawne

Zapewnienie. Wykorzystanie. Uzyskiwanie.

Ochrona i projektowanie zbiorników wodnych są wymogami ramowej dyrektywy wodnej. Zatwierdzane są projekty, które zapewniają równowagę wodną, środowiska naturalnego i krajobrazu lub interes publiczny. Wszystkie środki wymagają zatwierdzenia przez władze. Wykorzystujemy przestrzenie do działania w celu zmniejszenia kosztów konserwacji zbiorników wodnych. Uregulowany spływ wody i poprawa stanu ekologicznego są przy tym dla nas koniecznością.

Zadanie

 • Wykorzystanie pola do manewru w celu redukcji kosztów konserwacji zbiorników wodnych przy jednoczesnym uregulowanym spływie wody w celu poprawy stanu ekologicznego
 • Realizacja celów ramowej dyrektywy wodnej
 • Opis działań, które wymagają uzyskania pozwoleń

Nasze usługi

 • Określanie pola manewru w zakresie hydrauliki i wydajność hydraulicznej
 • Sprawdzenie różnych wariantów zmodyfikowanej ochrony zbiorników wodnych
 • Modele odległości dla praktycznego testowania zmodyfikowanych konceptów konserwacji
 • Składanie wniosków o zezwolenia zgodnie z prawem wodnym
 • Dokumenty niezbędne do składania wniosku zgodnie z § 36 niemieckiej ustawy o gospodarce wodnej
 • Dokumenty niezbędne do składania wniosku i wymagane przez niemieckie federalne prawo wodne
 • Prezentowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku przed władzami udzielającymi pozwoleń

Państwa korzyści

 • Bezpieczne planowanie środków w zakresie tworzenia i konserwacji zbiorników wodnych, które wymagają uzyskania pozwoleń
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner