Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Rewitalizacja budynków zawierających azbest

Rozpoznanie. Ocena. Usuwanie.

Prawdopodobnie w każdy budynku zbudowany w XX wieku znajdują się szkodliwe substancje budowlane, w tym niebezpieczne substancje zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych. Nie zawsze oznacza to konieczność podjęcia środków zaradczych. Zwalnianie z ograniczeń prawnych , np. dla mocno związanych wyrobów azbestowych i syntetycznych włókien mineralnych sklasyfikowanych jako rakotwórcze, tzw. stare włókna mineralne sztuczne. Konieczność podjęcia działań zaradczych istnieje w przypadku szkodliwych substancji budowlanych podczas rozbiórki, zarządzania nimi na przykład podczas renowacji, w wyniku wypadków wskutek niewłaściwego obchodzenia się z azbestem lub przy zbyt wysokim poziomie zagrożenia dla użytkowników lub osób trzecich. Pomagamy naszym klientom ocenić potrzebę podjęcia działań zaradczych.

Zadanie

 • Tworzenie rejestru substancji szkodliwych 
 • Ocena sytuacji obciążenia jakie spowodowało zanieczyszczenie
 • Informowanie użytkowników w porozumieniu z właścicielami i władzami
 • Śledzenie wdrażania środków zaradczych 
 • Dokumentowania rezultatów tychże środków oraz właściwego usuwania odpadów

Nasze usługi

 • Ochrona przed zagrożeniami dla użytkowników i osób trzecich 
 • Akceptacja sytuacji obciążenia zanieczyszczeniami przez użytkowników 
 • Sprawna realizacja rozbiórki i prac renowacyjnych bez opóźnień i wydatków 
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Państwa korzyści

 • Rejestracja i dokumentowanie szkodliwych substancji budowlanych zgodnie z lokalizacją, ich ilością i rodzajem emisji 
 • Ocena stopnia pilności wdrożenia środków zaradczych 
 • Planowanie spotkań informacyjnych 
 • Koncepcje rozbiórki i utylizacji 
 • Uzyskanie wszystkich pozwoleń wymaganych przed władze 
 • Planowanie, wdrażanie, zarządzanie i monitoring techniczny prac przeprowadzanych w ramach rozbiórki i usług związanych z utylizacją 
 • Monitorowanie przestrzegania stosowania wszystkich środków ochrony przed emisjami oraz środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner