Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

International

Opinie geotechniczne, Projekty robót geologicznych, Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

Rozpoznawanie. Planowanie. Zalecenia.

Charakterystyka gruntu i wód gruntowych oraz przydatności terenu pod budowę są ważnymi kryteriami przy zakupie ziemi. Nasi eksperci biorą pod uwagę te kryteria w swoich badaniach. Udzielamy zaleceń dotyczących wyboru właściwego fundamentu i pozwalamy uniknąć problemów i opóźnień w pracach budowlanych. Sporządzamy: projekty robót geologicznych, po zatwierdzeniu których prowadzimy badania gruntu, prace terenowe (wiercenia, sondowania CPT, CPTU i DPL, DPM, DPH, DPSH, SLVT, SPT, FVT) i badania laboratoryjne. Po przeprowadzeniu wszystkich badań wykonujemy opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża, projekt geotechniczny lub dokumentację geologiczno-inżynierską podlegającą zatwierdzeniu w urzędzie.

Zadanie

 • Badanie terenu pod budowę i wód gruntowych
 • Określanie właściwości gruntu
 • Ocena przydatności gruntów pod katem posadowienia budynków i budowli
 • Ustalenie poziomu zwierciadła i składu chemicznego wód podziemnych
 • Ustalanie odpowiednich parametrów gruntu
 • Informacje w celu poprawy nośności gruntu

Nasze usługi

 • Projekty robót geologicznych (zawierają zakres projektowanych prac terenowych i laboratoryjnych i podlegają zatwierdzeniu w urzędzie)
 • Opinie geotechniczne (wykonywane dla wszystkich kategorii geotechnicznych i niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę)
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • Projekty geotechniczne
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie (wykonywane po zrealizowaniu prac określonych w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych. Podlegają zatwierdzeniu w urzędzie)
 • Wiercenia otworów geotechnicznych i geologicznych z poborem prób klasy 1-5 (posiadamy 5 wiertnic)
 • Tomografię elektrooporową
 • Badanie rezystywności
 • Sondowania CPT, CPTU, DPL, DPM, DPH, DPSH, SLVT, FVT, SPT
 • Polowe badania geotechniczne pod kątem inwestycji
 • Analiza sitowa, areometryczna
 • Granice konsystencji (metoda stożków, aparat casagrande)
 • Gęstość gruntów
 • Współczynnik filtracji
 • Moduły odkształcenia
 • Spójność i kąt tarcia wewnętrznego – badania wykonywane w współpracy z Politechniką Warszawską
 • Zawartość substancji organicznej i węglanu wapnia, pH gruntu
 • Wskaźnik piaskowy

Państwa korzyści

 • Doświadczony zespół inżynierów i geologów
 • W przypadku zanieczyszczeń, możliwość połączenia z ekspertyzami obszarów zanieczyszczonych
 • Wiedza w zakresie lokalnych warunków
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner