Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Rozpoznanie substancji szkodliwych w budynkach

Pobieranie próbek. Analiza. Sporządzanie raportów.

Szkodliwe substancje budowlane stanowią ryzyko podczas rozbiórki, po przebytych awariach i są nietolerowanym zagrożeniem dla użytkowników lub osób trzecich. Podnoszą one koszty i uniemożliwiają dotrzymanie terminów realizacji prac. W związku z tym w takich przypadkach niezbędna jest odnowa. Przed demontażem zajmujemy się także interdyscyplinarnie badaniem konstruktywnych wymagań, takich jak: połączenia zamknięte siłowo z sąsiednimi budynkami, wspólne ściany, konieczność korzystania z sąsiedniego budynku poprzez podpory. Pomagamy naszym klientom we wczesnej identyfikacji i eliminacji zagrożeń.

Zadanie

 • Tworzenie katastru materiałów budowlanych i szkodliwych substancji budowlanych w celu przygotowania profilów usług
 • Określenie wymiarów i ilości do zastosowania w specyfikacjach usług
 • Ocena sytuacji obciążenia i wymagań w zakresie rozdzielania lub odnowy
 • Ustalanie konstruktywnych interfejsów jako podstawy dla wymogów planowania procesu likwidacji

Nasze usługi

 • Ochrona przed zagrożeniami dla użytkowników i osób trzecich 
 • Akceptacja sytuacji obciążenia zanieczyszczeniami przez użytkowników 
 • Sprawna realizacja rozbiórki i prac renowacyjnych bez opóźnień i wydatków 
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Państwa korzyści

 • Uzyskanie i ocena planów inwentaryzacyjnych 
 • Nadzór budowlany 
 • Rejestracja i dokumentacja szkodliwych substancji budowlanych zgodnie z lokalizacją, ilością i rodzajem emisji 
 • Pobieranie próbek materiałów budowlanych 
 • Analiza i ocena materiałów 
 • Klasyfikacja pod kątem wymiarów i ilości 
 • Specyfikacja wymagań w związku z wymogami konstrukcyjnymi
 • Katalog odpadów i przygotowanie gospodarki odpadami
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner