Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Strategie gospodarki odpadami

Ustalenie. Ocena. Koordynacja.

Okresy i możliwości przechowywania materiałów na budowach są często niewystarczające. Dlatego też my z wyprzedzeniem określamy różne partie materiału i rodzaje odpadów. Dbamy o zatwierdzenia pośrednich miejsc składowania, dróg utylizacji odpadów i recyklingu i na tej podstawie tworzymy koncepcję utylizacji. Pełna koncepcja utylizacji odpadów gwarantuje planowanie miejsca pracy i zmniejsza koszty.

Zadanie

 • Prowadzenie badań wstępnych
 • Planowanie pobierania próbek
 • Pobieranie próbek
 • Zlecanie laboratoryjnych analiz chemicznych
 • Ocena wyników badań i określanie partii materiału
 • Ustalanie i koordynacja realizacji konceptu utylizacji

Nasze usługi

 • Koncepcje deklarowania
 • Pobieranie próbek i analizy gleby i materiałów budowlanych w celu deklaracji zgodnie z rozporządzeniem dot. wysypisk oraz przepisami krajowymi
 • Wiedza fachowa i kompetencje zgodnie z LAGA PN 98 i rozporządzeniem dot. wysypisk
 • Koncepcja utylizacji w tym zarządzanie pozwoleniami

Państwa korzyści

 • Unikanie niespodzianek i przestojów w pracach budowlanych
 • Koordynacja działania z władzami i wsparcie ze strony ekspertów
 • Bezpieczeństwo planowania i ograniczanie ryzyka (optymalizacja realizacji prac na terenie budowy)
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Wieloletnie doświadczenie i wiedza zdobyta na szczeblu lokalnym dzięki udanemu i zrównoważonemu projektowaniu krajobrazu przemysłu wydobywczego
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Weitere Leistungen aus dem Bereich Gospodarka odpadami

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner