Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Baza azbestowa

Rejestrowanie. Dokumentowanie. Ochrona.

Prawdopodobnie w każdym budynku wybudowanym w XX w. znajdują się zanieczyszczenia, w tym także niebezpieczne materiały – zgodnie z rozporządzeniem o niebezpiecznych substancjach. Nawet jeśli niebezpieczne substancje nie są znane, ich emisja stanowi długotrwałe obciążenie i zagrożenie dla zdrowia użytkowników. W taki sposób powietrze w pomieszczeniu może być skażone formaldehydem. Niewłaściwe obchodzenie się z niebezpiecznymi substancjami podczas rozbiórki lub remontu może prowadzić do uwalniania włókien azbestowych. Niezidentyfikowane zanieczyszczenia pomieszczeń mogą prowadzić do szkód i roszczeń odszkodowawczych. Pragniemy chronić naszych klientów przed takimi wysokimi kosztami.

Zadanie

 • Wykrywania zanieczyszczeń w budynku
 • Dokumentacja zanieczyszczeń na piśmie wraz z rycinami
 • Uzupełnianie i aktualizacja dokumentów dot. zanieczyszczeń wraz z rycinami
 • Informowanie właścicieli budynków o bieżącym stanie

Nasze usługi

 • Ocena dokumentów tj. starych ekspertyz, dokumentów i archiwów budowlanych
 • Inspekcja budynku oraz instalacji technicznych przez eksperta
 • Pobieranie próbek zanieczyszczeń z podejrzanych obszarów, program badań, organizacja i ocena analiz
 • Dokumentacja zanieczyszczeń według lokalizacji, rodzaju i ilości
 • Ponowna rutynowa inspekcja, np. co ‑5 lat‑ lub nierutynowa inspekcja z aktualizacją katastru zanieczyszczeń
 • Zaadresowanie aktualnych zagadnień, tj. planowana renowacja

Państwa korzyści

 • Unikanie zagrożeń dla użytkowników i osób trzecich
 • Sprawna realizacja rozbiórki i prac renowacyjnych bez opóźnień i wydatków
 • Unikanie kosztów awarii
 • Pociąganie podmiotu zanieczyszczającego do odpowiedzialności za uszkodzenia
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Weitere Leistungen aus dem Bereich Ocena i monitoring środowiska

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner