Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Już dziś myślimy o jutrze

Rekultywacja

Doradztwo środowiskowe

Planowanie Infrastruktury

HPC POLGEOL S.A.

Dla środowiska. Dla ludzi.

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna jest liderem wśród przedsiębiorstw działających na rynku polskim w zakresie: ochrony środowiska, badań inżynierskich, hydrogeologii, geotermii, kartografii, badań wód, ścieków i badań geotechnicznych we własnym akredytowanym laboratorium. Nasze działania skupiamy na projektach związanych z recyklingiem terenów, doradztwem środowiskowym oraz planowaniem infrastruktury.

Nasze usługi i projekty inżynieryjne mają znaczący i pozytywny wpływ na nasze środowisko i wspomagają całe regiony. Misja, której cele są tak ambitne wymaga odpowiedzialności: Za naszych klientów i za nasze społeczeństwo. Z takim nastawieniem budujemy przyszłość już od ponad 70 lat.

Spółka HPC POLGEOL uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla HPC POLGEOL Spółka Akcyjna mająca na celu zabezpieczenie miejsc pracy” określonego we wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-140442/20

Celem Projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 81/83

Kwota dofinansowania: 239 723,31 zł

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner