Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Systemy Informacji

Przejrzystość to wielki krok do sukcesu.

Dane. Struktura. Analiza.

Dzięki Big Data wartość właściwych informacji znacznie wzrasta. Big Data umożliwia tworzenie udanych koncepcji i pozyskiwanie udziałów na rynku. Jest to możliwe, tylko jeśli nasi klienci są w stanie kontrolować nadmiar informacji. Niepewność i brak doświadczenia z systemami informacji prowadzą do trwonienia potencjału i ograniczają konkurencyjność. Kompetentnie wspieramy naszych klientów w korzystaniu z systemów informacji, dzięki czemu mogą oni sprawnie zbierać i analizować dane.

Systemy Informacji (GIS)

Rejestrowanie. Wizualizacja. Analiza.

Systemy informacji przestrzennej (GIS) przedstawiają wizualnie obiekty w przestrzeni i łączą je z bazą danych. Zarządzanie, analizowanie i wizualizacja w sposób wyraźny i sprawny przy pomocy GIS obszernych danych różnego rodzaju. GIS oferuje indywidualne rozwiązania dla dostawców i przedsiębiorstw utylizacyjnych, architektów przestrzeni i krajobrazu, jak również jednostek organizacyjnych ds. środowiska zakładów przemysłowych. Nasi klienci określają wymagania, a my oferujemy modułowy system informacji przestrzennej, który je spełnia.

Zadanie

 • Zbieranie i wizualne przedstawianie danych
 • Kompleksowe dane są zbierane w bazach danych w sposób zorganizowany
 • Tworzenie aplikacji dla baz danych do analizy zebranych danych

Nasze usługi

 • Zbieranie i wizualne przedstawianie danych
 • Zbieranie kompleksowych danych w bazach danych w sposób zorganizowany
 • Tworzenie aplikacji dla baz danych do analizy zebranych danych

Państwa korzyści

 • Dane przedstawione wizualnie
 • Kompleksowe dane w bazach danych zebrane w sposób zorganizowany
 • Aplikacje dla baz danych do analizy zebranych danych
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Systemy Informacji o Środowisku

Gromadzenie informacji. Stworzenie. Realizacja.

Systemy informacji o środowisku naturalnym są to systemy GIS i bazy danych służące do zbierania i analizy danych środowiskowych. Zwłaszcza w przypadku monitoringu środowiska w sposób ciągły gromadzona jest duża ilość danych. Wiele z tych danych ma charakter przestrzenny. Systemy informacji o środowisku zbierają dane w sposób spójny i umożliwiają dokonywanie nowych analiz i ocen. Nasze systemy informacji o środowisku pozwalają naszym klientom na zwiększenie ich wydajności. Wspieramy ich przy tym, pomagając uzyskać nowy wgląd w sytuację środowiska naturalnego.

Zadanie

 • Tworzenie i prezentowanie danych
 • Kompleksowe gromadzenie danych w bazach danych w sposób zorganizowany
 • Tworzenie aplikacji dla baz danych służących do analizy danych

Nasze usługi

 • Szybkie i kompleksowe zestawienie istotnych szczegółów
 • Dokumentacja rozwoju historycznego danego miejsca, na przykład poprzez zdjęcia z lotu ptaka
 • Wykrywanie potencjalnych wysokich kosztów w zakresie ochrony środowiska
 • Dostępność danych wymaganych przez władze w krótkim czasie
 • Ciągła aktualizacja danych poprzez dołączanie aktualnych informacji

Państwa korzyści

 • Istotne szczegółowe dane są dostępne w sposób szybki i w kompleksowej formie
 • Dokumentacja rozwoju historycznego miejsca, na przykład poprzez wgląd w zdjęcia z lotu ptaka
 • Sprawna identyfikacja wydatków na ochronę środowiska
 • Dostępność danych wymaganych przez władze w krótkim czasie
 • Zapewnienie ciągłej aktualizacji danych poprzez uzupełnianie ich aktualnymi informacjami

Modelowanie terenu

Gromadzenie informacji. Przetwarzanie. Działanie.

Zasada brzmi: najpierw przeprowadź pomiary, a następnie działaj. Dokładna znajomość danych dotyczących lokalizacji jest niezbędna niemalże dla każdego projektu budowlanego i wielu innych projektów. Dlatego też my zbieramy dane dla naszych klientów, stosując przy tym najkorzystniejsze metody, i w miarę potrzeb integrujemy je w systemach informacji przestrzennej (GIS). Spektrum naszego działania obejmuje pomiary GPS, pomiary przy użyciu tachymetru i niwelatora, jak również skanera laserowego. Stosujemy najnowsze technologie dla efektywnej realizacji projektów naszych klientów, które pozwalają nam zaoszczędzić ich czas i pieniądze.

Zadanie

 • Rejestrowanie wszystkich obiektów terenów przemysłowych w ich złożoności
 • Tworzenie podstaw dla sieci kanalizacyjnej i innych katastrów
 • Monitowanie osiadania
 • Tworzenie podstaw do planowania

Nasze usługi

 • Cyfrowe modele terenu
 • Pomiar objętości
 • Badania ilościowe
 • Pomiar wysokości
 • Wytyczanie dróg, wyznaczanie osi i profilów
 • Wyznaczanie ławy sznurowej
 • Wyznaczanie wartości granicznych
 • Pomiary geodezyjne
 • Pomiary techniczne
 • Zbieranie danych do systemów informacji przestrzennej, sieciowych systemów informacji oraz zarządzanie obiektem
 • Duże zdjęcia obiektów infrastruktury
 • Zdjęcia topograficzne i mapy we wszystkich popularnych formatach, tj. DXF, DGN, DWG
 • Pomiar mocy i kompresja sieci

Państwa korzyści

 • Nowoczesne metody pomiarowe
 • Bezpośrednia współpraca z architektami, geologami i specjalistami w zakresie ochrony środowiska
 • Planowanie i dane z jednego źródła
 • Analiza danych przy pomocy aktualnych systemów oprogramowania i systemów informacji przestrzennej
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner