Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Systemy Informacji

Dane. Struktura. Analiza.

Dzięki Big Data wartość właściwych informacji znacznie wzrasta. Big Data umożliwia tworzenie udanych koncepcji i pozyskiwanie udziałów na rynku. Jest to możliwe, tylko jeśli nasi klienci są w stanie kontrolować nadmiar informacji. Niepewność i brak doświadczenia z systemami informacji prowadzą do trwonienia potencjału i ograniczają konkurencyjność. Kompetentnie wspieramy naszych klientów w korzystaniu z systemów informacji, dzięki czemu mogą oni sprawnie zbierać i analizować dane.

Systemy Informacji (GIS)

Rejestrowanie. Wizualizacja. Analiza.

Systemy informacji przestrzennej (GIS) przedstawiają wizualnie obiekty w przestrzeni i łączą je z bazą danych. Zarządzanie, analizowanie i wizualizacja w sposób wyraźny i sprawny przy pomocy GIS obszernych danych różnego rodzaju. GIS oferuje indywidualne rozwiązania dla dostawców i przedsiębiorstw utylizacyjnych, architektów przestrzeni i krajobrazu, jak również jednostek organizacyjnych ds. środowiska zakładów przemysłowych. Nasi klienci określają wymagania, a my oferujemy modułowy system informacji przestrzennej, który je spełnia.

Zadanie

 • Zbieranie i wizualne przedstawianie danych
 • Kompleksowe dane są zbierane w bazach danych w sposób zorganizowany
 • Tworzenie aplikacji dla baz danych do analizy zebranych danych

Nasze usługi

 • Zbieranie i wizualne przedstawianie danych
 • Zbieranie kompleksowych danych w bazach danych w sposób zorganizowany
 • Tworzenie aplikacji dla baz danych do analizy zebranych danych

Państwa korzyści

 • Dane przedstawione wizualnie
 • Kompleksowe dane w bazach danych zebrane w sposób zorganizowany
 • Aplikacje dla baz danych do analizy zebranych danych
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Systemy Informacji o Środowisku

Gromadzenie informacji. Stworzenie. Realizacja.

Systemy informacji o środowisku naturalnym są to systemy GIS i bazy danych służące do zbierania i analizy danych środowiskowych. Zwłaszcza w przypadku monitoringu środowiska w sposób ciągły gromadzona jest duża ilość danych. Wiele z tych danych ma charakter przestrzenny. Systemy informacji o środowisku zbierają dane w sposób spójny i umożliwiają dokonywanie nowych analiz i ocen. Nasze systemy informacji o środowisku pozwalają naszym klientom na zwiększenie ich wydajności. Wspieramy ich przy tym, pomagając uzyskać nowy wgląd w sytuację środowiska naturalnego.

Zadanie

 • Tworzenie i prezentowanie danych
 • Kompleksowe gromadzenie danych w bazach danych w sposób zorganizowany
 • Tworzenie aplikacji dla baz danych służących do analizy danych

Nasze usługi

 • Szybkie i kompleksowe zestawienie istotnych szczegółów
 • Dokumentacja rozwoju historycznego danego miejsca, na przykład poprzez zdjęcia z lotu ptaka
 • Wykrywanie potencjalnych wysokich kosztów w zakresie ochrony środowiska
 • Dostępność danych wymaganych przez władze w krótkim czasie
 • Ciągła aktualizacja danych poprzez dołączanie aktualnych informacji

Państwa korzyści

 • Istotne szczegółowe dane są dostępne w sposób szybki i w kompleksowej formie
 • Dokumentacja rozwoju historycznego miejsca, na przykład poprzez wgląd w zdjęcia z lotu ptaka
 • Sprawna identyfikacja wydatków na ochronę środowiska
 • Dostępność danych wymaganych przez władze w krótkim czasie
 • Zapewnienie ciągłej aktualizacji danych poprzez uzupełnianie ich aktualnymi informacjami

Modelowanie terenu

Gromadzenie informacji. Przetwarzanie. Działanie.

Zasada brzmi: najpierw przeprowadź pomiary, a następnie działaj. Dokładna znajomość danych dotyczących lokalizacji jest niezbędna niemalże dla każdego projektu budowlanego i wielu innych projektów. Dlatego też my zbieramy dane dla naszych klientów, stosując przy tym najkorzystniejsze metody, i w miarę potrzeb integrujemy je w systemach informacji przestrzennej (GIS). Spektrum naszego działania obejmuje pomiary GPS, pomiary przy użyciu tachymetru i niwelatora, jak również skanera laserowego. Stosujemy najnowsze technologie dla efektywnej realizacji projektów naszych klientów, które pozwalają nam zaoszczędzić ich czas i pieniądze.

Zadanie

 • Rejestrowanie wszystkich obiektów terenów przemysłowych w ich złożoności
 • Tworzenie podstaw dla sieci kanalizacyjnej i innych katastrów
 • Monitowanie osiadania
 • Tworzenie podstaw do planowania

Nasze usługi

 • Cyfrowe modele terenu
 • Pomiar objętości
 • Badania ilościowe
 • Pomiar wysokości
 • Wytyczanie dróg, wyznaczanie osi i profilów
 • Wyznaczanie ławy sznurowej
 • Wyznaczanie wartości granicznych
 • Pomiary geodezyjne
 • Pomiary techniczne
 • Zbieranie danych do systemów informacji przestrzennej, sieciowych systemów informacji oraz zarządzanie obiektem
 • Duże zdjęcia obiektów infrastruktury
 • Zdjęcia topograficzne i mapy we wszystkich popularnych formatach, tj. DXF, DGN, DWG
 • Pomiar mocy i kompresja sieci

Państwa korzyści

 • Nowoczesne metody pomiarowe
 • Bezpośrednia współpraca z architektami, geologami i specjalistami w zakresie ochrony środowiska
 • Planowanie i dane z jednego źródła
 • Analiza danych przy pomocy aktualnych systemów oprogramowania i systemów informacji przestrzennej