Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Ustalanie i weryfikacja zasobów wodnych, ocena współdziałania wód podziemnych

Inwentaryzacja. Bilans. Optymalizacja.

Dostępne zasoby wód podziemnych analizowane i ustalane są dla jednostek bilansowych o znacznej powierzchni (np. zlewnie rzek, obszary administracyjne). Umożliwiają one prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, której celem jest zapewnienie dostępu do dobrych jakościowo wód podziemnych wszystkim obecnym i potencjalnym użytkownikom. Wymaga to wszechstronnej analizy warunków formowania się zasobów, nie tylko od strony hydrogeologicznej, ale także z uwzględnieniem zagospodarowania terenu, obecności ognisk zanieczyszczeń oraz priorytetów rozrządu wody. Wszystkie te zadania możliwe są do zrealizowania tylko z wykorzystaniem metodyki modelowania matematycznego, którą od wielu lat rozwijamy w naszej firmie.

Zadanie

 • Minimalizacja kosztów poboru wód podziemnych poprzez modelową optymalizację poboru ze wszystkich ujęć wykorzystujących wody podziemne danej jednostki bilansowej
 • Wskazania do planów zagospodarowania przestrzennego dla ochrony rejonów zasilania zbiorników wód podziemnych
 • Wskazywanie zagrożeń deficytem zasobów wód podziemnych w jednostkach bilansowych
 • Opracowanie zasad ochrony wód podziemnych w jednostkach bilansowych

Nasze usługi

 • Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych na obszarach zlewni, gmin, miast
 • Ustalanie rzeczywistego zapotrzebowania na wodę przez poszczególnych użytkowników wód podziemnych
 • Inwentaryzacja ognisk zanieczyszczeń zagrażających jakości wód podziemnych
 • Modelowanie matematyczne dla ustalenia współdziałania ujęć, bilansu przepływu wód i optymalizacji poborów

Państwa korzyści

 • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
 • Bazy danych gromadzące dane zbierane w ramach inwentaryzacji ujęć wód podziemnych i ognisk zanieczyszczeń
 • Systemy informacji przestrzennej umożliwiające sporządzanie czytelnych wskazać do planów zagospodarowania przestrzennego
 • Specjaliści modelowania matematycznego z wieloletnim doświadczeniem
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner