Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Badania środowiskowe

Realizacja. Rozpoznanie. Ocena.

Ostatnie 100 lat dobrobytu społecznego przyczyniło się do degradacji środowiska, w szczególności gleb i wód gruntowych. Zanieczyszczenia zalegają na terenach dawnych zakładów produkcyjnych, na składowiskach odpadów oraz terenach sztucznie zasypanych. Zanieczyszczenia te zagrażają wodom gruntowym i powierzchniowym, roślinom uprawnym i ludzkiemu zdrowiu. W budownictwie zanieczyszczenia te oznaczają dodatkowe koszty ze względu na ustawowy obowiązek ich utylizacji. Władze, właściciele i potencjalni nabywcy potrzebują rzetelnych badań. Jest to jedyny sposób na solidną ocenę potencjału zagrożenia, barier inwestycyjnych i ryzyka związanego z nowym użytkowaniem.

Zadanie

 • Rozpoznanie terenów zanieczyszczonych
 • Opracowanie koncepcji badań
 • Przeprowadzenie przetargów na realizację techniczną
 • Przeprowadzenie wierceń w celu pobrania próbek
 • Chemiczne analizy laboratoryjne
 • Analiza procesów naturalnego rozkładu substancji szkodliwych
 • Ocena wyników badań

Nasze usługi

 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczeństwo projektowania i zmniejszenie ryzyka
 • Bezpieczeństwo pod względem zachowania przepisów prawa i kosztów
 • Rzetelnie zebrane, wysokiej jakości dane
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Kompleksowe świadczenie usług interdyscyplinarnych

Państwa korzyści

 • Oferty, koncepcje i dokumentacja przetargowa
 • Badania zanieczyszczeń zgodnie z przepisami środowiskowymi obowiązującymi w danym kraju
 • Analiza danych historycznych i ocena istniejących dokumentów
 • Pobieranie próbek wody, gleby i substancji stałych, powietrza glebowego i gazu składowiskowego, roślin
 • Horyzontalne pomiary powietrza glebowego i gazu składowiskowego
 • Pobieranie próbek wody gruntowej, pompowanie testowe (imisyjne), metoda „direct push”, próbkowanie wielowarstwowe, pobieranie próbek niskiego przepływu
 • Badania ekotoksykologiczne, badania ekologii zbiorników wodnych
 • Badanie sąsiadujących lub powiązanych ze sobą obszarów obciążonych zanieczyszczeniami
 • Usługi rzeczoznawców, ekspertyzy i opinie

Weitere Leistungen aus dem Bereich Zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner