Dla 艣rodowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Geotechnika i geologia in偶ynierska

Wymagania. Pod艂o偶e. Habitat.

Gleba, grunt, ziemia i ska艂y s膮 wok贸艂 nas. Nie da si臋 dobrze zaprojektowa膰 fundament贸w, je艣li nie zna si臋 budowy geologicznej na terenie przewidzianym pod inwestycj臋. Badanie warunk贸w gruntowo-wodnych jest podstawowym dzia艂aniem przed: zakupem dzia艂ki, projektowaniem fundament贸w, budow膮 studni czy instalowaniem oczyszczalni (np. przydomowej). Zapewniamy kompleksowe i prawid艂owe rozpoznanie pod艂o偶a gruntowego. Wykonujemy: projekty rob贸t geologicznych, prace terenowe (wiercenia w艂asnymi wiertnicami z poborem pr贸b klasy jako艣ci 1-5, sondowania CPT, CPTU, DPL, DMP, DPH, DPSH, SLVT, FVT, SPT w艂asnym sprz臋tem, nadz贸r geotechniczny) oraz badania geotechniczne we w艂asnym laboratorium. Sporz膮dzamy opinie geotechniczne, dokumentacje bada艅 pod艂o偶a gruntowego, projekty geotechniczne, opinie o warunkach gruntowo-wodnych oraz dokumentacje geologiczno-in偶ynierskie dla obiekt贸w liniowych i kubaturowych. Prowadzimy ca艂o艣ciowe doradztwo geologiczne. Dysponujemy specjalistycznym sprz臋tem dzi臋ki temu nawet w przypadku skomplikowanych wyzwa艅, oferujemy kompleksowe rozwi膮zania z jednego 藕r贸d艂a. Dokumentowaniem zajmuj膮 si臋 osoby posiadaj膮ce geologiczne uprawnienia bran偶owe. Nasze do艣wiadczenie zapewnia powodzenie dla projekt贸w naszych klient贸w.

Opinie geotechniczne, Projekty rob贸t geologicznych, Dokumentacje geologiczno-in偶ynierskie

Rozpoznawanie. Planowanie. Zalecenia.

Charakterystyka gruntu i w贸d gruntowych oraz przydatno艣ci terenu pod budow臋 s膮 wa偶nymi kryteriami przy zakupie ziemi. Nasi eksperci bior膮 pod uwag臋 te kryteria w swoich badaniach. Udzielamy zalece艅 dotycz膮cych wyboru w艂a艣ciwego fundamentu i pozwalamy unikn膮膰 problem贸w i op贸藕nie艅 w pracach budowlanych. Sporz膮dzamy: projekty rob贸t geologicznych, po zatwierdzeniu kt贸rych prowadzimy badania gruntu, prace terenowe (wiercenia, sondowania CPT, CPTU i DPL, DPM, DPH, DPSH, SLVT, SPT, FVT) i badania laboratoryjne. Po przeprowadzeniu wszystkich bada艅 wykonujemy opini臋 geotechniczn膮, dokumentacj臋 bada艅 pod艂o偶a, projekt geotechniczny lub dokumentacj臋 geologiczno-in偶yniersk膮 podlegaj膮c膮 zatwierdzeniu w urz臋dzie.

Zadanie

 • Badanie terenu pod budow臋 i w贸d gruntowych
 • Okre艣lanie w艂a艣ciwo艣ci gruntu
 • Ocena przydatno艣ci grunt贸w pod katem posadowienia budynk贸w i budowli
 • Ustalenie poziomu zwierciad艂a i sk艂adu chemicznego w贸d podziemnych
 • Ustalanie odpowiednich parametr贸w gruntu
 • Informacje w celu poprawy no艣no艣ci gruntu

Nasze us艂ugi

 • Projekty rob贸t geologicznych (zawieraj膮 zakres projektowanych prac terenowych i laboratoryjnych i podlegaj膮 zatwierdzeniu w urz臋dzie)
 • Opinie geotechniczne (wykonywane dla wszystkich kategorii geotechnicznych i niezb臋dne w celu uzyskania pozwolenia na budow臋)
 • Dokumentacje bada艅 pod艂o偶a gruntowego
 • Projekty geotechniczne
 • Dokumentacje geologiczno-in偶ynierskie (wykonywane po zrealizowaniu prac okre艣lonych w zatwierdzonym projekcie rob贸t geologicznych. Podlegaj膮 zatwierdzeniu w urz臋dzie)
 • Wiercenia otwor贸w geotechnicznych i geologicznych z poborem pr贸b klasy 1-5 (posiadamy 5 wiertnic)
 • Tomografi臋 elektrooporow膮
 • Badanie rezystywno艣ci
 • Sondowania CPT, CPTU, DPL, DPM, DPH, DPSH, SLVT, FVT, SPT
 • Polowe badania geotechniczne pod k膮tem inwestycji
 • Analiza sitowa, areometryczna
 • Granice konsystencji (metoda sto偶k贸w, aparat casagrande)
 • G臋sto艣膰 grunt贸w
 • Wsp贸艂czynnik filtracji
 • Modu艂y odkszta艂cenia
 • Sp贸jno艣膰 i k膮t tarcia wewn臋trznego 鈥 badania wykonywane w wsp贸艂pracy z Politechnik膮 Warszawsk膮
 • Zawarto艣膰 substancji organicznej i w臋glanu wapnia, pH gruntu
 • Wska藕nik piaskowy

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Do艣wiadczony zesp贸艂 in偶ynier贸w i geolog贸w
 • W przypadku zanieczyszcze艅, mo偶liwo艣膰 po艂膮czenia z ekspertyzami obszar贸w zanieczyszczonych
 • Wiedza w zakresie lokalnych warunk贸w

Sondowania CPT, CPTU, DPL, wiercenia, projekty posadowienia

Doradztwo. Optymalizacja. Planowanie.

Ka偶dy budynek pozostawia 艣lady na ziemi. Szczeg贸艂owa znajomo艣膰 lokalnych warunk贸w gwarantuje efektywno艣膰 projektu budowlanego i chroni 艣rodowisko. Nasze doradztwo obejmuje zalecenia dotycz膮ce prowadzenia prac budowlanych. Dzi臋ki naszym zaleceniom fundamenty s膮 bezpieczne i ekonomiczne. Okre艣lamy warunki geologiczne, wodne, geotechniczne. Wykonujemy wiercenia metod膮 r臋czn膮 oraz mechaniczn膮 (z zastosowaniem w艂asnego sprz臋tu wiertniczego), sondowania sond膮 dynamiczn膮 DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT oraz sond膮 statyczn膮 CPT, CPTU czy sondami krzy偶akowymi SLVT, FVT. Uzyskujemy nast臋puj膮ce parametry: stopie艅 zag臋szczenia grunt贸w niespoistych, stopie艅 plastyczno艣ci grunt贸w spoistych, wska藕nik plastyczno艣ci gruntu, wytrzyma艂o艣膰 gruntu na 艣cinanie, wsp贸艂czynnik tarcia, modu艂 艣ci艣liwo艣ci, modu艂 odkszta艂cenia, wsp贸艂czynnik konsolidacji, wsp贸艂czynnik filtracji, k膮t tarcia wewn臋trznego, sp贸jno艣膰. Wykonujemy r贸wnie偶 odbiory wykop贸w p艂yt膮 VSS i lekk膮 p艂yt膮 dynamiczn膮.

Zadanie

 • Prowadzenie doradztwa dla budowniczych, architekt贸w i in偶ynier贸w
 • Opracowywanie alternatywnych rozwi膮za艅 dla optymalnego fundamentowania
 • 艢wiadczymy us艂ugi w zakresie planowania wst臋pnego dla specjalnego fundamentowania (np. g艂臋bienie szyb贸w, deskowanie 艣cian wykop贸w budowlanych)

Nasze us艂ugi

 • Optymalizacja planowania
 • Koncepcje fundamentowania
 • Por贸wnanie koncepcji fundamentowania
 • Obliczenia statyczne

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Przedstawicielstwo regionalne
 • Wsp贸艂praca z innymi grupami planowania, np. w zakresie planowania odwadniania i w przypadku zanieczyszczonych teren贸w
 • 60 lat do艣wiadczenia

Konstrukcje budowlane obiekt贸w specjalistycznych

Koordynacja. Por贸wnanie. Doradztwo.

Oferujemy naszym klientom pomoc w zakresie planowania do momentu jego realizacji.

Zadanie

 • Doradztwo
 • Konceptualizacja i planowanie 艣rodk贸w w zakresie specjalistycznych rob贸t ziemnych
 • Konsultacja plan贸w z wyspecjalizowanymi projektantami i w艂adzami 
 • Prowadzenie przetarg贸w na realizacj臋 艣rodk贸w

Nasze us艂ugi

 • Geotechnika
 • Koncepcje i plany zabudowy 
 • Por贸wnania wariant贸w i analiza rentowno艣ci 
 • Wsp贸艂praca z zespo艂em architekt贸w i in偶ynier贸w w zakresie planowania 
 • Konsultacje z w艂adzami 
 • Specyfikacje us艂ug na potrzeby przetarg贸w 
 • Por贸wnywanie oferent贸w 
 • Nadz贸r budowy i monitoring

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Planowanie, przetargi i nadz贸r budowy 
 • Interdyscyplinarny zesp贸艂, kt贸ry w zale偶no艣ci od potrzeb jest z艂o偶ony z ekspert贸w ds. rozbi贸rki i demonta偶u, ekspert贸w ds. zanieczyszczonych teren贸w i bezpiecze艅stwa techniczno-budowlanego
 • Wieloletnie do艣wiadczenie oraz do艣wiadczony zesp贸艂 zapewniaj膮 jako艣膰 i terminow膮 realizacj臋 projekt贸w budowlanych naszych klient贸w

Laboratorium geotechniczne

Badania. Analizy. Doradztwo.

Laboratoryjne badania grunt贸w s膮 nieodzownym elementem geotechnicznych terenowych bada艅 geologicznych. Pr贸bki pobrane w trakcie wierce艅 i sondowa艅 przekazywane s膮 do laboratorium geotechnicznego w celu okre艣lenia w艂a艣ciwo艣ci fizycznych i cech wytrzyma艂o艣ciowo-odkszta艂ceniowych. Ka偶de badanie laboratoryjne rozpoczyna si臋 od bada艅 makroskopowych dzi臋ki kt贸rym okre艣lane s膮: rodzaj i stan gruntu.

Zadanie

 • Wykonywanie analiz gruntu
 • Okre艣lenie parametr贸w gruntu
 • Doradztwo

Nasze us艂ugi

 • Okre艣lenie w艂a艣ciwo艣ci gruntu
 • Wykonywanie analiz granulometrycznych, okre艣lenie w艂a艣ciwo艣ci fizycznych oraz badania parametr贸w wytrzyma艂o艣ciowo-odkszta艂ceniowych
 • Analizy sitowe i areometryczne, okre艣lenie granic konsystencji, badania g臋sto艣ci grunt贸w, badania wsp贸艂czynnika filtracji, badania edometryczne, oznaczanie zawarto艣ci substancji organicznej oraz w臋glanu wapnia, pH gruntu, wska藕nik piaskowy, badania tr贸josiowe oraz w aparacie bezpo艣redniego 艣cinania wykonywane w wsp贸艂pracy z Politechnik膮 Warszawsk膮

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Interdyscyplinarny zesp贸艂, kt贸ry w zale偶no艣ci od potrzeb jest z艂o偶ony z ekspert贸w ds. zanieczyszczonych teren贸w i bezpiecze艅stwa techniczno-budowlanego
 • Wieloletnie do艣wiadczenie oraz do艣wiadczony zesp贸艂 zapewniaj膮 jako艣膰 i terminow膮 realizacj臋 projekt贸w budowlanych naszych klient贸w

Kartografia

Budowy geologicznej. Warunk贸w hydrogeologicznych. Warunk贸w 艣rodowiskowych

Mamy do czynienia z r贸偶nymi mapami, kt贸re pozwalaj膮 zobrazowa膰 budow臋 geologiczn膮, warunki hydrogeologiczne oraz 艣rodowiskowe. Pozwala to na rozpoznanie warunk贸w surowcowych oraz mo偶liwo艣ci ich eksploatacji z uwzgl臋dnieniem warunk贸w 艣rodowiskowych. wszelkiego rodzaju, Pozwala to inwestorom przemys艂u wydobywczego na podejmowanie decyzji o zaanga偶owaniu 艣rodk贸w finansowych wy艂膮cznie na podstawie solidnych informacji. Kryteria istotne podczas podejmowania decyzji to odzysk techniczny, ekologiczne i spo艂eczne oddzia艂ywanie na 艣rodowisko, jak r贸wnie偶 aspekty prawne wa偶ne dla uzyskania pozwole艅.

Zadanie

 • Sporz膮dzanie map przedstawiaj膮cych powierzchniow膮 budow臋 geologiczn膮
 • Sporz膮dzanie map przedstawiaj膮cych warunki wyst臋powania w贸d podziemnych
 • Sporz膮dzanie map przedstawiaj膮cych dane o wybranych elementach 艣rodowiska

Nasze us艂ugi

 • Szczeg贸艂owe Mapy Geologiczne Polski w skali 1:50.000
 • Mapy hydrogeologiczne Polski w skali 1:50.000
 • Mapy Geologiczno-Gospodarcze w skali 1:50.000
 • Mapy tematyczne wykonywane zgodnie z zam贸wieniem Klienta

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Uzyskanie informacji o budowie geologicznej
 • Uzyskanie informacji o warunkach hydrogeologicznych
 • Uzyskanie informacji o elementach 艣rodowiska
 • Okre艣lenie zakresu ochrony kopalin, walor贸w przyrodniczych i krajobrazowych oraz zagospodarowania przestrzennego
 • Okre艣lenie obszar贸w bezkonfliktowego lokalizowania obiekt贸w uci膮偶liwych lub potencjalnie uci膮偶liwych dla 艣rodowiska
 • Okre艣lenie kierunk贸w rozwoju gospodarczego poszczeg贸lnych region贸w kraju z zachowaniem zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie