Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Sondowania CPT, CPTU, DPL, wiercenia, projekty posadowienia

Doradztwo. Optymalizacja. Planowanie.

Każdy budynek pozostawia ślady na ziemi. Szczegółowa znajomość lokalnych warunków gwarantuje efektywność projektu budowlanego i chroni środowisko. Nasze doradztwo obejmuje zalecenia dotyczące prowadzenia prac budowlanych. Dzięki naszym zaleceniom fundamenty są bezpieczne i ekonomiczne. Określamy warunki geologiczne, wodne, geotechniczne. Wykonujemy wiercenia metodą ręczną oraz mechaniczną (z zastosowaniem własnego sprzętu wiertniczego), sondowania sondą dynamiczną DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT oraz sondą statyczną CPT, CPTU czy sondami krzyżakowymi SLVT, FVT. Uzyskujemy następujące parametry: stopień zagęszczenia gruntów niespoistych, stopień plastyczności gruntów spoistych, wskaźnik plastyczności gruntu, wytrzymałość gruntu na ścinanie, współczynnik tarcia, moduł ściśliwości, moduł odkształcenia, współczynnik konsolidacji, współczynnik filtracji, kąt tarcia wewnętrznego, spójność. Wykonujemy również odbiory wykopów płytą VSS i lekką płytą dynamiczną.

Zadanie

  • Prowadzenie doradztwa dla budowniczych, architektów i inżynierów
  • Opracowywanie alternatywnych rozwiązań dla optymalnego fundamentowania
  • Świadczymy usługi w zakresie planowania wstępnego dla specjalnego fundamentowania (np. głębienie szybów, deskowanie ścian wykopów budowlanych)

Nasze usługi

  • Optymalizacja planowania
  • Koncepcje fundamentowania
  • Porównanie koncepcji fundamentowania
  • Obliczenia statyczne

Państwa korzyści

  • Przedstawicielstwo regionalne
  • Współpraca z innymi grupami planowania, np. w zakresie planowania odwadniania i w przypadku zanieczyszczonych terenów
  • 60 lat doświadczenia
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner