Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Ocena oddziaływania na środowisko

Kontrola. Organizacja. Sporządzanie raportu.

Analiza wpływu na środowisko naturalne jest głównym instrumentem polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska. Projekty mające potencjalnie wpływ na środowisko są sprawdzane pod kątem jakości ich wpływu. W ramach uzyskiwania zezwolenia od władz, ocena oddziaływania na środowisko jest czynnikiem decyzyjnym w kwestii uzyskania pozwolenia do realizację projektu. Jest to pierwsza przeszkoda w realizacji projektu. Przy pomocy naszego szczegółowego opisu potencjalnego wpływu projektu na środowisko, koncepcji wdrożenia odpowiednich środków oraz opisowi wariantów udaje nam się unikać niepowodzenia projektu ze względu na jego wpływ na środowisko.

Zadanie

 • Sprawdzenie wymogów prawnych względem oceny oddziaływania na środowisko
 • Program badań, czyli zdefiniowanie obszaru i głębokości dla prowadzonych badań
 • Przygotowywanie raportów zgodnie z wymogami prawnymi
 • Zaangażowanie władz i społeczeństwa

Nasze usługi

 • Screening: Sprawdzenie wymogów prawnych do oceny oddziaływania na środowisko
 • Określenie zakresu: Określanie zakresu badań
 • Identyfikacja i ocena istotnych zasobów chronionych, takich jak człowiek, flora, fauna i biotop, gleba, wody, klimat i powietrze, krajobraz i walory rekreacyjne, kulturalne i materialne
 • Ustalenie potencjalnego oddziaływania projektu, analizy konfliktów przedmiotów ochrony
 • Koncept środków mających na celu zapobieganie, łagodzenie i kompensację niekorzystnych wpływów w zakresie ochrony dóbr
 • Opis wariantów i identyfikacji skutecznych rozwiązań
 • Prezentacja projektu wraz z moderacją

Państwa korzyści

 • Bezpieczeństwo prawne
 • Zgodność z zasadami ochrony środowiska podczas realizacji
 • Zrównoważone gospodarowanie zasobami
 • Wymagania w zakresie realizacji projektu
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner