Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Ocena złóż

Klasyfikacja. Decyzja. Zezwolenie.

Mamy do czynienia z surowcami wszelkiego rodzaju, ciekłymi, stałymi i gazowymi, w dowolnym miejscu na świecie. Odkrywamy złoża, określamy zasoby, planujemy i sporządzamy raporty. Ocena złoża w ramach wstępnego studium wykonalności oraz bankowego ‑studium wykonalności zgodnie ze standardami międzynarodowymi pozwala inwestorom przemysłu wydobywczego na podejmowanie decyzji o zaangażowaniu środków finansowych wyłącznie na podstawie solidnych informacji. Ważnym kryterium jest wycena zapasów. Pozostałe kryteria istotne podczas podejmowania decyzji to odzysk techniczny, ekologiczne i społeczne oddziaływanie na środowisko, jak również aspekty prawne ważne dla uzyskania pozwoleń.

Zadanie

 • Identyfikacja możliwych do wydobycia złóż zasobów zgodnie z aspektami technicznymi i ekonomicznymi
 • Klasyfikacja danych uzyskanych podczas poszukiwań i identyfikacja zasobów złóż zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości

Nasze usługi

 • Projekty robót geologicznych, badania geotechniczne, dokumentacje geologiczne i dodatki do dokumentacji w celu określenia zasobów złóż każdej kopaliny
 • Wiercenia z wykorzystaniem własnych wiertnic
 • Dokumentacje otworowe
 • Ustalenie jakości kopaliny poprzez zastosowanie specjalistycznych badań laboratoryjnych
 • Inwentaryzacje złóż kopalin w układzie administracyjnym lub rejonami określonymi przez Inwestora z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska
 • Geologiczną i ekonomiczną analizę bazy surowcowej
 • Projekty zagospodarowania złoża, plany ruch zakładu górniczego
 • Konsultacje przy uzyskiwaniu koncesji na wydobywanie kopaliny i decyzji środowiskowej
 • Analizy finansowe i ekonomiczne
 • Wykonujemy analizę granulometryczną sitową (krzywa uziarnienia, obliczanie współczynnika filtracji i wskaźnika różnoziarnistości)
 • Określamy zawartość pyłów mineralnych
 • Określamy gęstość objętościową gruntu, szkieletu gruntowego, gęstość właściwą szkieletu gruntowgo
 • Określamy wilgotność naturalną gruntu oraz stopień wilgotności gruntu
 • Określamy porowatość oraz wskaźnik porowatości gruntu
 • Określamy stopień zagęszczenia gruntu
 • Makroskopowo określamy zawartość CaCO3 oraz stan gruntów spoistych

Państwa korzyści

 • Wycena złoża
 • Ekonomiczne kryteria do podejmowania decyzji dot. poszukiwania złóż
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Długoletnie doświadczenie i lokalna wiedza w zakresie zawartości złóż i jakości surowców
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Weitere Leistungen aus dem Bereich Geologia złożowa

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner