Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Generalne wykonastwo

Planowanie. Wykorzystanie. Utylizacja.

Nasza firma oferuje planowanie, likwidację i rozbiórkę przyjazną dla środowiska naturalnego, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowaniem najtańszych metod utylizacji. I wszystko to z jednego źródła. Nasza firma jest generalnym wykonawcą dlatego też problemy z interfejsem są dla nas zupełnie obce, ponieważ przyczyniają się one do powstawania opóźnień. Przejmujemy odpowiedzialność za cały projekt, jego terminową realizację i zabezpieczenie kosztów podczas rozbiórki.

Zadanie

 • Rozbiórka i likwidacja budynków i obiektów
 • Utylizacja zanieczyszczonych materiałów budowlanych zgodnie z zasadami efektywności i przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie
 • Ponowne użytkowanie materiałów budowlanych nadających się do użytku
 • Stworzenie i przekazanie powierzchni w uprzednio zdefiniowanym stanie, w tym także odnowa zanieczyszczonych terenów

Nasze usługi

 • Rejestracja materiałów budowlanych zgodnie z ilością i jakością odpadów
 • Koncept rozbiórki i utylizacji
 • Uzyskanie wszystkich pozwoleń wymaganych przed władze
 • Planowanie, wdrażanie, zarządzanie i monitoring techniczny prac przeprowadzanych w ramach rozbiórki i usług związanych z utylizacją
 • Monitorowanie przestrzegania stosowania wszystkich środków ochrony przed emisjami oraz środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Państwa korzyści

 • Sprawna realizacja prac w zakresie rozbiórki poprzez centralna ich koordynację
 • Gwarancja stałej ceny
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner