Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Kartografia

Budowy geologicznej. Warunków hydrogeologicznych. Warunków środowiskowych

Mamy do czynienia z różnymi mapami, które pozwalają zobrazować budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne oraz środowiskowe. Pozwala to na rozpoznanie warunków surowcowych oraz możliwości ich eksploatacji z uwzględnieniem warunków środowiskowych. wszelkiego rodzaju, Pozwala to inwestorom przemysłu wydobywczego na podejmowanie decyzji o zaangażowaniu środków finansowych wyłącznie na podstawie solidnych informacji. Kryteria istotne podczas podejmowania decyzji to odzysk techniczny, ekologiczne i społeczne oddziaływanie na środowisko, jak również aspekty prawne ważne dla uzyskania pozwoleń.

Zadanie

 • Sporządzanie map przedstawiających powierzchniową budowę geologiczną
 • Sporządzanie map przedstawiających warunki występowania wód podziemnych
 • Sporządzanie map przedstawiających dane o wybranych elementach środowiska

Nasze usługi

 • Szczegółowe Mapy Geologiczne Polski w skali 1:50.000
 • Mapy hydrogeologiczne Polski w skali 1:50.000
 • Mapy Geologiczno-Gospodarcze w skali 1:50.000
 • Mapy tematyczne wykonywane zgodnie z zamówieniem Klienta

Państwa korzyści

 • Uzyskanie informacji o budowie geologicznej
 • Uzyskanie informacji o warunkach hydrogeologicznych
 • Uzyskanie informacji o elementach środowiska
 • Określenie zakresu ochrony kopalin, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zagospodarowania przestrzennego
 • Określenie obszarów bezkonfliktowego lokalizowania obiektów uciążliwych lub potencjalnie uciążliwych dla środowiska
 • Określenie kierunków rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów kraju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Długoletnie doświadczenie
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner