Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Przedmiar robót

Badanie. Ocena. Zezwolenie.

Europejska dyrektywa ws. emisji przemysłowych (IED i report o stanie wyjściowym oznaczają nowe obowiązki dla operatorów elektrowni i przemysłu. Dyrektywa IED weszła w życie w listopadzie 2010 roku. Jej celami są dostosowywanie standardów ochrony środowiska na obszarze UE i unikanie konkurencyjnych nierówności w tym zakresie. Wraz z wejściem w życie dyrektywy IED przyjęto rozporządzenia 4 i 9 BlmSchV. Wspieramy naszych klientów we wdrażaniu wszystkich środków wymaganych w myśl dyrektywy IED.

Zadanie

 • Raport stanu wyjściowego w celu uzyskania pozwolenia dla instalacji (zgodnie z BimSchV art. 22 ust. 2 dyrektywy ws. emisji przemysłowych (IED), dyrektywa 2010/75 / UE oraz § 10 (1a) BImSchG dla niektórych instalacji, 4. BImSchV, ust. 1, litera E)
 • Stan wyjściowy jako miernik stanu końcowego po likwidacji instalacji lub w celu zabezpieczenia dowód w przypadku obowiązku recyklingu (zgodnie z art. 22 ust. 3 IED oraz § 5 ust. 4 BImSchG)

Nasze usługi

 • Ocena ryzyka toksykologicznego
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczeństwo planowania i ograniczanie ryzyka dla inwestorów w procesie uzyskiwania zezwolenia
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Interdyscyplinarne usługi z jednego źródła (geolodzy, chemicy, technolodzy)

Państwa korzyści

 • Badanie koncepcji dla instalacji częściowej lub całego terenu zakładu przemysłowego
 • Kontrola procesów techniczno-proceduralnych
 • Analiza znaczenia zagrożenia zgodnie z wykazem substancji niebezpiecznych
 • Ocena ryzyka i kontrola znaczenia dla środowiska (rozporządzenie CLP) substancji niebezpiecznych stosowanych, produkowanych lub uwalnianych w zakładzie
 • Kontrola potrzeb raportu stanu wyjściowego
 • Koordynacja z organem udzielającym dopuszczenia
 • Badania gleb i wód gruntowych zgodnie z wytycznymi oraz stosowanymi środami
 • Dokumentacja dotycząca stanu gleby i wód gruntowych

Weitere Leistungen aus dem Bereich Zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner