Dla 艣rodowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Zanieczyszczenia 艣rodowiska gruntowo-wodnego

Koncepcja. Ekspertyza. Bezpiecze艅stwo.

Cz臋sto p艂acimy wysok膮 cen臋 za post臋p technologiczny i przemys艂owy, kt贸ry obserwujemy na przestrzeni ostatnich dziesi臋cioleci. Nieostro偶ne obchodzenie si臋 z chemikaliami i odpadami mo偶e skutkowa膰 powstaniem zanieczyszcze艅. Brak odpowiednio zaplanowanych urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa oraz proces贸w pracy r贸wnie偶 dzi艣 stanowi zagro偶enie dla naszych gleb. Dzi臋ki naszej rozleg艂ej wiedzy jeste艣my wstanie opanowa膰 te ryzyka.

Badania 艣rodowiskowe

Realizacja. Rozpoznanie. Ocena.

Ostatnie 100 lat dobrobytu spo艂ecznego przyczyni艂o si臋 do degradacji 艣rodowiska, w szczeg贸lno艣ci gleb i w贸d gruntowych. Zanieczyszczenia zalegaj膮 na terenach dawnych zak艂ad贸w produkcyjnych, na sk艂adowiskach odpad贸w oraz terenach sztucznie zasypanych. Zanieczyszczenia te zagra偶aj膮 wodom gruntowym i powierzchniowym, ro艣linom uprawnym i ludzkiemu zdrowiu. W budownictwie zanieczyszczenia te oznaczaj膮 dodatkowe koszty ze wzgl臋du na ustawowy obowi膮zek ich utylizacji. W艂adze, w艂a艣ciciele i potencjalni nabywcy potrzebuj膮 rzetelnych bada艅. Jest to jedyny spos贸b na solidn膮 ocen臋 potencja艂u zagro偶enia, barier inwestycyjnych i ryzyka zwi膮zanego z nowym u偶ytkowaniem.

Zadanie

 • Rozpoznanie teren贸w zanieczyszczonych
 • Opracowanie koncepcji bada艅
 • Przeprowadzenie przetarg贸w na realizacj臋 techniczn膮
 • Przeprowadzenie wierce艅 w celu pobrania pr贸bek
 • Chemiczne analizy laboratoryjne
 • Analiza proces贸w naturalnego rozk艂adu substancji szkodliwych
 • Ocena wynik贸w bada艅

Nasze us艂ugi

 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • Bezpiecze艅stwo projektowania i zmniejszenie ryzyka
 • Bezpiecze艅stwo pod wzgl臋dem zachowania przepis贸w prawa i koszt贸w
 • Rzetelnie zebrane, wysokiej jako艣ci dane
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Kompleksowe 艣wiadczenie us艂ug interdyscyplinarnych

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Oferty, koncepcje i dokumentacja przetargowa
 • Badania zanieczyszcze艅 zgodnie z przepisami 艣rodowiskowymi obowi膮zuj膮cymi w danym kraju
 • Analiza danych historycznych i ocena istniej膮cych dokument贸w
 • Pobieranie pr贸bek wody, gleby i substancji sta艂ych, powietrza glebowego i gazu sk艂adowiskowego, ro艣lin
 • Horyzontalne pomiary powietrza glebowego i gazu sk艂adowiskowego
 • Pobieranie pr贸bek wody gruntowej, pompowanie testowe (imisyjne), metoda 鈥瀌irect push鈥, pr贸bkowanie wielowarstwowe, pobieranie pr贸bek niskiego przep艂ywu
 • Badania ekotoksykologiczne, badania ekologii zbiornik贸w wodnych
 • Badanie s膮siaduj膮cych lub powi膮zanych ze sob膮 obszar贸w obci膮偶onych zanieczyszczeniami
 • Us艂ugi rzeczoznawc贸w, ekspertyzy i opinie

Ocena ryzyka

Sprawdzenie. Analiza. Ocena.

Do zanieczyszcze艅 terenu zalicza si臋 przyk艂adowo sytuowanie nowych sk艂adowisk zanieczyszcze艅 na starych sk艂adowiskach i miejscach zanieczyszczonych tj. na terenie by艂ych fabryk przemys艂owych, w kt贸rych stosowano chemikalia. Zanieczyszczenia terenu mog膮 powodowa膰 zagro偶enia dla w贸d gruntowych, powierzchniowych, ro艣lin uprawnych, a tak偶e dla naszego zdrowia. Dlatego systematycznie badamy i oceniamy tereny, co do kt贸rych istnieje podejrzenie, 偶e mog膮 by膰 zanieczyszczone, zgodnie z federaln膮 ustaw膮 o ochronie gleb (BBodSchG) oraz rozporz膮dzeniem o ochronie gleb i terenach zanieczyszczonych (BBodSchV). Zawsze przeprowadzamy badanie indywidualnych przypadk贸w i okre艣lamy indywidualny zakres dzia艂ania. Koncentrujemy si臋 na rozwi膮zaniach, a nie na problemach.

Zadanie

 • Ocena zagro偶enia gleby, w贸d podziemnych, powierzchniowych, ro艣lin uprawnych, zwierz膮t i ludzi
 • Zapewnienie zdrowych warunk贸w mieszkaniowych i warunk贸w pracy (np. w przypadku planowania zarz膮dzania projekt贸w budowlanych)
 • Sprawdzenie konieczno艣ci naprawy lub ryzyka realizacji przedsi臋wzi臋cia
 • Ocena mo偶liwo艣ci wykorzystania dla recyklingu teren贸w

Nasze us艂ugi

 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewno艣膰 prawa i zabezpieczenie koszt贸w
 • Wysokiej jako艣ci i pewna podstawa naukowa
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Ekspertyzy i opinie
 • Zorientowana na sekwencj臋 dzia艂ania ocena poziomu zanieczyszcze艅 antropogennych lub geogennych zgodnie z prawem o ochronie gleby i prawem budowlanym
 • Uwzgl臋dnienie wszystkich chronionych d贸br
 • Kwantyfikacja zagro偶e艅 ekspozycji toksykologicznej (TERQ)
 • Us艂ugi eksperckie (zgodnie z 搂 18 BBodSchG oraz publicznie wyznaczonych i zaprzysi臋偶onych ekspert贸w)

Rekultywacja teren贸w zdegradowanych

Wyb贸r. Walidacja. Planowanie.

Je艣li ocena zagro偶enia wskazuje na konieczno艣膰 wszcz臋cia dzia艂a艅, my znajdziemy najlepsz膮 i proporcjonaln膮 metod臋 odnowy (zabezpieczenie i dekontaminacja). W pierwszej kolejno艣ci opracowywane s膮 iteracyjnie proporcjonalne cele odnowy dla danego przypadku, a nast臋pnie opcje metod odnowy oraz analiza koszt贸w i op艂acalno艣ci. Tworzymy plany zatwierdzania i implementacji. Pomagamy Ci przy tym podejmowa膰 w艂a艣ciwe decyzje. Nadzorujemy i kierujemy realizacj膮 odnowy. Przejmujemy odpowiedzialno艣膰.

Zadanie

 • Opracowywanie cel贸w naprawy dla poszczeg贸lnych przypadk贸w
 • Tworzenie koncepcji naprawy
 • Opracowywanie wariant贸w i przeprowadzanie studium wykonalno艣ci
 • Oszacowanie koszt贸w
 • Planowanie odnowy
 • Przeprowadzenie przetarg贸w na realizacj臋 techniczn膮
 • 艢ledzenie, kontrola i monitorowanie dzia艂a艅 w ramach proces贸w naprawczych
 • Implementacja dzia艂a艅 naprawczych
 • Kontrola i optymizacja bie偶膮cych 艣rodk贸w w ramach proces贸w naprawczych

Nasze us艂ugi

 • Profesjonalna implementacja 艣rodk贸w w zakresie budowy i dekontaminacji
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewno艣膰 prawa i zabezpieczenie koszt贸w
 • Wysokiej jako艣ci i pewne podstawy do planowania
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i opieka merytoryczna w zakresie 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa oraz wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Analiza wariant贸w
 • Oszacowanie koszt贸w i efektywno艣ci
 • Planowanie projekt贸w i zezwole艅
 • Planowanie realizacji i zam贸wie艅 (przetarg贸w)
 • Pr贸by wst臋pne w laboratorium i w terenie
 • Planowanie og贸lne oraz zarz膮dzanie procesem budowy dla klasycznych i innowacyjnych proces贸w odnowy
 • Metody odnowy w艂a艣ciwe dla HPC w zakresie odnowy w贸d gruntowych i powierzchniowych
 • Koncepty ENA/MNA dla proces贸w naturalnego rozpadu i eliminacji
 • Integralny proces odnowy dla powi膮zanych ze sob膮 obszar贸w obci膮偶onych zanieczyszczeniami
 • Plany oraz koordynacja w zakresie bezpiecze艅stwa i pracy (zgodnie z BGR 128 lub DGUV 101-004)
 • Us艂ugi eksperckie (zgodnie z 搂 18 BBodSchG oraz publicznie wyznaczonych i zaprzysi臋偶onych ekspert贸w)
 • Nadzorowanie proces贸w odnowy, nadrz臋dne zarz膮dzanie pracami budowlanymi
 • Monitorowanie i kontrola rezultat贸w
 • Na 偶yczenie 鈥 zarz膮dzanie udzia艂ami stron zainteresowanych

Generalne wykonastwo

Ocena. Planowanie. Nadz贸r.

Jeste艣my ekspertami od zanieczyszcze艅 oraz klasycznych i nowatorskich metod rozpoznawania, odnowy i ochrony. Nasze do艣wiadczenie, kt贸re nabyli艣my podczas realizacji wielu tysi臋cy projekt贸w, zapewnia nam niezawodno艣膰 naszych opinii eksperckich i kosztorys贸w. Jako generalny wykonawca jeste艣my ekspertem strony trzeciej. W przypadku nowego zastosowania, gwarantujemy spe艂nienie wszystkich wymaga艅 prawa publicznego w zakresie naprawy w ustalonej cenie i uwzgl臋dniaj膮c wszystkie pozosta艂e zagro偶enia, kt贸re nios膮 za sob膮 zanieczyszczenia teren贸w.

Zadanie

 • Planowanie, wdra偶anie i zarz膮dzanie projektami jako generalny wykonawca
 • Odnowa powierzchni do momentu otrzymania oficjalnego potwierdzenia od w艂adz
 • Tworzenie i przekazywanie powierzchni w okre艣lonym stanie
 • Odbudowa budynk贸w i obiekt贸w

Nasze us艂ugi

 • Sprzeda偶 lub zakup ziemi bez ryzyka zanieczyszczenia lub ewentualnego rezydualnego zanieczyszczenia
 • Podnoszenie warto艣ci poprzez usuwanie zanieczyszcze艅 teren贸w po ustalonej cenie
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewno艣膰 prawa i zabezpieczenie koszt贸w
 • Wysokiej jako艣ci i pewne postawy do planowania
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Rozpoznawanie, ocena, planowanie i monitorowanie
 • Wydajne koncepcje naprawy zgodnie z celami naszych klient贸w 
 • Realizacja i kontrola wszystkich etap贸w projektu 
 • Ca艂kowita odpowiedzialno艣膰

Kosztorys inwestorski

Rejestrowanie. Ocena. Oszacowanie.

Wst臋pnie wykorzystane dzia艂ki wi膮偶膮 si臋 z ryzykiem ska偶enia lub zanieczyszczenia. Uwzgl臋dniamy to podczas przeprowadzania transakcji zakupu grunt贸w i projekt贸w inwestycyjnych. Wa偶nym elementem sk艂adowym jest due diligence w zakresie wp艂ywu na 艣rodowisko (EDD) lub ocena stanu 艣rodowiska na miejscu (ESA) fazy I / II. Obliczamy dla klient贸w ryzyko w zwi膮zku z wykorzystaniem oraz okre艣lamy bariery inwestycyjne.

Zadanie

 • Wykrywanie obszar贸w podejrzanych o zanieczyszczenie
 • Ocena baz danych
 • Opracowanie koncepcji badawczych
 • Prowadzenie bada艅
 • Ocenia rezultat贸w
 • Wyceny: Obliczanie ryzyka zwi膮zane z wykorzystaniem lub barier inwestycyjnych

Nasze us艂ugi

 • Wsparcie ekspert贸w (na przyk艂ad w trakcie negocjacji umowy lub post臋powania s膮dowego)
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewno艣膰 prawa i zabezpieczenie koszt贸w
 • Wysokiej jako艣ci i pewne podstawy do planowania
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Oferty i koncepcje
 • Dokumentacja przetargowa
 • Badanie teren贸w zanieczyszczonych zgodnie z BBodSchG i BBodSchV lub EDD i ESA fazy I / II
 • Pobieranie pr贸bek wody, gleby, cia艂 sta艂ych i powietrza glebowego
 • Inwentaryzacja i rewaloryzacja starych przypadk贸w, je艣li konieczne z bazami danych
 • Integralna odnowa s膮siaduj膮cych lub zwi膮zanych ze sob膮 obszar贸w obci膮偶anych zanieczyszczeniem
 • Wycena w przypadku istnienia ryzyka zwi膮zanego z wykorzystaniem i barier inwestycyjnych
 • Doradztwo w zakresie um贸w
 • Us艂ugi eksperckie w zakresie promocji pracy (zgodnie z 搂 18 BBodSchG i 脰.b.u.v)
 • Ekspertyzy i opinie

Przedmiar rob贸t

Badanie. Ocena. Zezwolenie.

Europejska dyrektywa ws. emisji przemys艂owych (IED i report o stanie wyj艣ciowym oznaczaj膮 nowe obowi膮zki dla operator贸w elektrowni i przemys艂u. Dyrektywa IED wesz艂a w 偶ycie w listopadzie 2010 roku. Jej celami s膮 dostosowywanie standard贸w ochrony 艣rodowiska na obszarze UE i unikanie konkurencyjnych nier贸wno艣ci w tym zakresie. Wraz z wej艣ciem w 偶ycie dyrektywy IED przyj臋to rozporz膮dzenia 4 i 9 BlmSchV. Wspieramy naszych klient贸w we wdra偶aniu wszystkich 艣rodk贸w wymaganych w my艣l dyrektywy IED.

Zadanie

 • Raport stanu wyj艣ciowego w celu uzyskania pozwolenia dla instalacji (zgodnie z BimSchV art. 22 ust. 2 dyrektywy ws. emisji przemys艂owych (IED), dyrektywa 2010/75 / UE oraz 搂 10 (1a) BImSchG dla niekt贸rych instalacji, 4. BImSchV, ust. 1, litera E)
 • Stan wyj艣ciowy jako miernik stanu ko艅cowego po likwidacji instalacji lub w celu zabezpieczenia dow贸d w przypadku obowi膮zku recyklingu (zgodnie z art. 22 ust. 3 IED oraz 搂 5 ust. 4 BImSchG)

Nasze us艂ugi

 • Ocena ryzyka toksykologicznego
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • Bezpiecze艅stwo planowania i ograniczanie ryzyka dla inwestor贸w w procesie uzyskiwania zezwolenia
 • Pewno艣膰 prawa i zabezpieczenie koszt贸w
 • Wysokiej jako艣ci i pewne podstawy do planowania
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Interdyscyplinarne us艂ugi z jednego 藕r贸d艂a (geolodzy, chemicy, technolodzy)

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Badanie koncepcji dla instalacji cz臋艣ciowej lub ca艂ego terenu zak艂adu przemys艂owego
 • Kontrola proces贸w techniczno-proceduralnych
 • Analiza znaczenia zagro偶enia zgodnie z wykazem substancji niebezpiecznych
 • Ocena ryzyka i kontrola znaczenia dla 艣rodowiska (rozporz膮dzenie CLP) substancji niebezpiecznych stosowanych, produkowanych lub uwalnianych w zak艂adzie
 • Kontrola potrzeb raportu stanu wyj艣ciowego
 • Koordynacja z organem udzielaj膮cym dopuszczenia
 • Badania gleb i w贸d gruntowych zgodnie z wytycznymi oraz stosowanymi 艣rodami
 • Dokumentacja dotycz膮ca stanu gleby i w贸d gruntowych

Strategie ochrony gleb

Badanie. Projektowanie. Nadz贸r.

Po dokonaniu przegl膮du stanu gleby, definiujemy na poziomie krajowym i regionalnym cele dotycz膮ce koncepcji ochrony gleby. Nast臋pnie sporz膮dzamy plany komunalne i 艣rodowiskowe. Plan dzia艂ania opiera si臋 na informacjach terytorialnych oraz w艂asnych dokument贸w dotycz膮cych planowania.

Zadanie

 • Wdra偶anie ochrony gleby zgodnie z zaleceniami ekspert贸w oraz przepisami prawnymi i wymaganiami dla du偶ych i 艣rednich projekt贸w budowlanych (interwencje powierzchniowe w zakresie bogactw naturalnych gleby)
 • Zapewnienie przyjaznego dla 艣rodowiska, 艂agodnego i redukuj膮cego konflikty wdra偶ania dzia艂a艅 w zakresie projekt贸w budowlanych z zachowaniem przepis贸w dotycz膮cych ochrony gleby i zapewnieniem uwzgl臋dnienia specyficznych aspekt贸w gleby
 • Monitorowanie w艂a艣ciwego wykorzystania materia艂u glebowego zgodnie z wymogami ochrony gleby na budowie i poza jej terenem poprzez glebowy nadz贸r budowlany

Nasze us艂ugi

 • Wsparcie ekspert贸w w dziedzinie ochrony gleby oraz w zakresie aspekt贸w specjalistycznych
 • Bezpiecze艅stwo planowania i zmniejszenie ryzyka dla inwestor贸w w procesie uzyskiwania zatwierdzenia i minimalizacja koszt贸w wynikaj膮cych z kolejnych dzia艂a艅 rekultywacyjnych
 • Pewno艣膰 prawa i zabezpieczenie koszt贸w
 • Wysokiej jako艣ci i pewne podstawy do planowania
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Przedstawienie koncepcji ochrony gleby dla w艂adz jako cz臋艣ci planu uzyskania zatwierdzenia
 • Dokumentacja przetargowa
 • Prognozowanie w zakresie gleby wraz z mapowaniem gleby, pobieraniem pr贸bek gleby i rejestrowaniem
 • Glebowy nadz贸r projektu budowlanego
 • Interfejs mi臋dzy wszystkimi stronami (promotorami projektu, deweloperami, firmami budowlanymi, kolejnymi u偶ytkownikami, przedstawicielami w艂adz)
 • Zalecenia dotycz膮ce dzia艂a艅
 • Przygotowanie 艣rodk贸w wyr贸wnuj膮cych i kompensacyjnych zwi膮zanych z gleb膮
 • Zarz膮dzanie gleb膮 i jej wykorzystywaniem
 • Dokumentacja