Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Geotermia

Odkrywanie. Realizacja. Zabezpieczenie.

Nasza wiedza i doświadczenie zapewniają ocenę ryzyka, minimalizację zagrożeń, zapewniają wysoką jakość realizacji technicznej i naprawy uszkodzonych obiektów. Pomagamy naszym klientom w dokonywaniu właściwych decyzji.

Zadanie

 • Przeprowadzenie studium wykonalności wraz z badaniem geologicznym terenu i sprawdzenie wymagań prawnych 
 • Analiza rentowności przedsięwzięcia ze wskaźnikiem porównawczym z konwencjonalnymi systemami
 • Analiza rozwiązań technicznych i technologicznych dla systemu lokalnego ogrzewania i systemu sieciowego

Nasze usługi

 • Studium pozyskania i zagospodarowania ciepła ziemi
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Programy funkcjonalno-użytkowe
 • Projekty robót geologicznych
 • Nadzór i dozór w trakcie wiercenia otworów
 • Ustalanie zasobów wód termalnych, dokumentacje powykonawcze prac wiertniczych, dokumentacje hydrogeologiczne
 • Koncesje na eksploatację
 • Wnioski o dofinansowanie inwestycji
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Konsultacje w trakcie eksploatacji instalacji geotermalnych
 • Studium możliwości pozyskiwania i wykorzystania wody termalnej i energii geotermalnej
 • Programy funkcjonalno-użytkowe inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Kosztorysy inwestorskie dla planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Studium wykonalności dla projektów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
 • Wnioski o dofinansowanie

Państwa korzyści

 • Minimalizacja kosztów i zabezpieczenie przed rosnącymi kosztami energii
 • Zapewnienie długotrwałych, przyjaznych dla środowiska dostaw energii o ograniczonej emisji CO2 
 • Wzrost wartości nieruchomości 
 • Niezawodność planowania dzięki niezawodnym podstawom do podejmowania decyzji i kalkulacji 
 • Profesjonalny i kompetentny nadzór budowlany przez doświadczonych geologów i hydrogeologów 
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner