Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Nadzory

Nadzór. Dokumentowanie. Zabezpieczenie.

Zanieczyszczone materiały na budowach wymagają monitorowania i właściwego zarządzania w ramach projektu. W przypadku dużych ich ilości, staje się to wręcz koniecznością. Dlatego też my przejmujemy monitoring techniczny w zakresie BHP. Zapewniamy zgodność z wymaganiami prawnymi dot. odpadów. Unikamy niepotrzebnych kosztów. Posiadamy praktyczne doświadczenie, które zdobyliśmy przy pracy na tysiącach placach budowy.

Zadanie

 • Przejmowanie zarządzania technicznego odpadami
 • Monitorowanie BHP
 • Deklarowanie
 • Ocena i sporządzanie dokumentacji

Nasze usługi

 • Dokumentacja przetargowa
 • Śledzenie i monitorowanie prac budowlanych
 • Koordynacja środków BHP na placu budowy
 • Planowanie i koordynacja w zakresie pracy i bezpieczeństwa zgodnie z BGR 128 i DGUV 101-004
 • Analizy gleby i materiałów budowlanych w celu deklaracji zgodnie z rozporządzeniem dot. wysypisk oraz przepisami krajowymi
 • Wiedza fachowa i kompetencje zgodnie z LAGA PN 98 i rozporządzeniem dot. wysypisk
 • Dokumentacja sporządzana przez ekspertów
 • Ekspertyzy i opinie

Państwa korzyści

 • Unikanie niespodzianek i przestojów w pracach budowlanych
 • Koordynacja działania z władzami i wsparcie ze strony ekspertów
 • Bezpieczeństwo planowania i ograniczanie ryzyka (optymalizacja realizacji prac na terenie budowy)
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Wieloletnie doświadczenie i wiedza zdobyta na szczeblu lokalnym dzięki udanemu i zrównoważonemu projektowaniu krajobrazu przemysłu wydobywczego
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Weitere Leistungen aus dem Bereich Gospodarka odpadami

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner