Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Inżynieria lądowa i wodna

Poprawa mobilności.

Drogi. Mosty. Inżynieria wodna.

Wzajemne oddziaływanie ludzi, towarów i informacji jest warunkiem postępu technicznego. Ciągła praca na rzecz poprawy struktury mobilności, która spełnia ten warunek, przyczynia się do tego postępu. Skupiamy się na wszystkich zainteresowanych stronach i działamy w sposób zrównoważony, oszczędnych i skuteczny.

Projektowanie dróg i autostrad

Naprawa. Planowanie. Realizacja.

Ulice i drogi są jednymi z naturalnych elementów naszego codziennego krajobrazu. Troszczymy się o ekonomiczną infrastrukturę drogową spełniającą swoje funkcje oraz zaspokajającą krótko- i długoterminowe wymagania.

Zadanie

 • Projektowanie, planowanie i realizacja projektów budowy dróg i ulic
 • Naprawa istniejącej infrastruktury drogowej

Nasze usługi

 • Profilowanie infrastruktury komunikacyjnej
 • Wymiarowanie i projektowanie powierzchni drogowych

Państwa korzyści

 • Bezpieczna, pozwalająca na szybkie przemieszczanie się i dobrze zaprojektowana infrastruktura drogowa
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne postawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i aktualna wiedza specjalistyczna
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Inżynieria lądowa

Projektowanie. Budowanie. Tworzenie.

W naszym współczesnym świecie otaczające nas budynki zbudowane są z betonu, stali, drewna lub innych materiałów. Struktury te składają się na naszą jakość życia. Wspieramy naszych klientów w ich projektach budowlanych.

Zadanie

 • Projektowanie, planowanie i realizacji projektów z zakresu inżynierii budowlanej
 • Renowacja budynków

Nasze usługi

 • Projektowanie, budowa i określanie stabilności konstrukcji inżynierskich

Państwa korzyści

 • Funkcjonalne, atrakcyjne i bezpieczne budownictwo
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne postawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i aktualna wiedza specjalistyczna
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Budownictwo wodne

Naprawa. Projektowanie. Zwiększenie jakości.

Woda jest podstawą naszej egzystencji. Rzeki i wody śródlądowe są naturalnym siedliskiem flory i fauny. Jednocześnie są one szlakami transportu i popularnymi miejscami wypoczynku i rekreacji. Jednakże rzeki i wody śródlądowe stanowią też zagrożenia. Powodzie mogą mieć katastrofalne skutki. Dlatego my oszczędzamy te zasoby naturalne i wykorzystujemy je w sposób bezpieczny.

Zadanie

 • Działania w i na wodach w ramach prac inżynierskich
 • Projektowanie, planowanie i realizacja
 • Planowanie i wdrażanie działań mających na celu zapewnić ochronę woda
 • Opracowywanie strukturalnych ulepszeń
 • Naprawa punktów zrzucania zanieczyszczeń

Nasze usługi

 • Pomiary, projektowanie i obsadzanie zbiorników wodnych
 • Optymalizacja poprzez bieżące projektowanie,
 • wzdłużny i poprzeczny profil,
 • strukturę koryta, różnorodność przepływu, strukturę brzegów, środowisko wodne

Państwa korzyści

 • Zwiększenie jakości ekologicznej
 • Zwiększone bezpieczeństwo erozyjne
 • Optymalizacja zdolności zatrzymywania wody jako środka przeciw powodziom
 • Zwiększenie wartości rekreacyjnej
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i aktualna wiedza specjalistyczna
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Projekty greenfield oraz plany rozwoju obszarów miejskich

Badanie. Wsparcie. Realizacja.

Poprzez strategie zarządzania terenem, niewykorzystane jak dotąd obszary są wykorzystywane do projektów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Dotyczy to zarówno ugorów, jak również obszarów zabudowanych, których przeznaczenie ulega zmianie. Dlatego też wspieramy naszych klientów w planowaniu zarządzania tymi obszarami i zaopatrywaniu ich w niezbędne obiekty infrastrukturalne.

Zadanie

 • Projektowanie, planowanie i realizacji gruntów i koncepcji
 • Opracowanie środków w celu tworzenia obszarów miejskich, mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i innych terenów do użytku miejskiego

Nasze usługi

 • Cięcie gruntów
 • Infrastruktura w postaci kanałów, wody, energii elektrycznej, energii, telekomunikacji
 • Urządzenia osuszające w celu odprowadzania ścieków i wód opadowych
 • Drogi i punkty infrastruktury
 • Podłączenie do istniejącej infrastruktury

Państwa korzyści

 • Dostosowane do potrzeb i zaprojektowane tereny miejskie pod zabudowę budynkami mieszkalnymi, centrami handlowymi, obiektami przemysłowymi i innymi terenami użytkowymi i infrastruktury
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i aktualna wiedza specjalistyczna
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner