Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Przemysłowe i miejskie oczyszczalnie ścieków

Planowanie. Optymalizacja. Modernizacja.

Negatywne czynniki oddziaływające na środowisko naturalne coraz bardziej zagrażają źródłom wody pitnej dającej nam życie oraz rzekom i jeziorom. Ścieki przemysłowe są często zanieczyszczone i wymagają wdrożenia środków zaradczych. U nas oczyszczanie ścieków skupia się na wielokrotnym wykorzystaniu ścieków oraz kontroli zanieczyszczeń wody. Dzięki innowacyjnym procesom oczyszczania jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać nasze zasoby do celów komunalnych i przemysłowych, oszczędzając je tym samym.

Zadanie

 • Oczyszczanie ścieków komunalnych
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • Modernizacja stacji uzdatniania ścieków
 • Optymizacja pracy stacji oczyszczania ścieków
 • Wykorzystanie gazu wysypiskowego

Nasze usługi

 • Doradztwo, ekspertyzy, badania, ustalanie ograniczeń prawnych, podstawowych danych i planowanie wstępne
 • Planowanie projektu, uzyskiwania zezwoleń i jego realizacji
 • Wnioski w zakresie prawa wodnego
 • Określanie zakresu, dokumenty przetargowe, przygotowanie i udział w udzieleniu zamówień
 • Nadzór budowlany i zarządzanie budową oraz kontrola projektu
 • Koordynacja w zakresie BHP
 • Uruchomienie
 • Optymalizacja procesów pracy

Państwa korzyści

 • Wieloletnie doświadczenie we współpracy z władzami udzielającymi pozwoleń
 • Doświadczenie w koordynacji i integracji specjalistów w zakresie technologii i innych dziedzin, jak również inwestorów, właścicieli nieruchomości i mieszkańców
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi z jednego źródła, od planowania po interdyscyplinarną optymalizację pracy

Weitere Leistungen aus dem Bereich Inżynieria wod-kan

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner