Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Monitoring, analiza ryzyka i ochrona ujęć wód podziemnych

Analiza. Pomiar. Ocena.

Badania monitoringowe, tj. systematyczne pomiary i badania stanów i jakości wód podziemnych, umożliwiają ustalenie trendów zmian tych parametrów oraz prognozowanie zmian ilości i jakości kontrolowanych wód. Monitoring umożliwia także ujawnienie przypadków skażenia wód podziemnych i odpowiednio wczesne wdrożenie środków zaradczych. Badania monitoringowe, wraz z modelowaniem matematycznym, są także podstawą do analizy ryzyka i projektowania stref ochronnych ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Zadanie

 • Analiza stanów wód podziemnych oraz ich jakości na obszarach zlewni, gmin, miast
 • Ocena wieloletnich trendów zmian stanów i jakości oraz ich konsekwencji dla zaopatrzenia w wodę badanego obszaru
 • Wskazywanie zagrożeń deficytem zasobów w ujęciach wód podziemnych
 • Opracowanie zasad ochrony ujęć wód podziemnych

Nasze usługi

 • Pomiary położenia zwierciadła wody w otworach monitoringowych, pobory próbek do badań laboratoryjnych
 • Modelowanie matematyczne dla ustalenia kierunków i prędkości przepływu wód podziemnych, prognoz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz bilansu przepływu wód
 • Analizy ryzyka i projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • Wnioski o ustanowienie stref ochronnych

Państwa korzyści

 • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
 • Bazy danych gromadzące dane zbierane w ramach monitoringu
 • Systemy informacji przestrzennej do analizy ryzyka i projektowania stref ochronnych
 • Dobrze współpracujący zespół doświadczonych specjalistów
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner