Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Rekultywacja

Doświadczenie. Odpowiedzialność. Zasięg globalny.

Życie podlega ciągłym zmianom, w każdym momencie i pod różnymi względami. Na obszarach niezabudowanych powstają nowe obiekty i budynki. W innym miejscu obszary dawnych składowisk odpadów są likwidowane, rekultywowane i ponownie wdrażane do obiegu gospodarczego jako obszary zielone.

Rekultywacja terenów zdegradowanych służy rewaloryzacji środowiska miejskiego i odnowie gleb oraz stanowi integralną część projektów urbanistycznych i rewitalizacyjnych. Oferujemy kompleksową realizację projektów rekultywacji i trwałą integrację nieużytków lub terenów użytkowych z otaczającym środowiskiem.

Referenzen

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner