Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Odwodnienia budowlane

Ekspertyzy. Planowanie. Osuszanie.

Odwodnienia budowlane, nawet krótkotrwałe, nie pozostają bez wpływu na stan budynków sąsiadujących. Dlatego koncepcja odwodnienia musi zawierać prognozę obniżenia wód podziemnych nie tylko w obrębie wykopu fundamentowego, ale także na terenach przyległych. Narzędzia stosowane do prognoz odwodnieniowych to z reguły modele matematyczne przepływu wód podziemnych, które mogą być modyfikowane w trakcie trwania odwodnienia. Dzięki temu optymalizowana jest zarówno wielkość poboru wód przez poszczególne studnie odwodnieniowe, jak też liczba tych studni. Oznacza to minimalizację kosztów odwodnienia i ograniczenie ryzyka powstania potencjalnych szkód w postaci np. uszkodzeń budynków.

Zadanie

  • Planowanie, projektowanie i realizacja odwodnień budowlanych
  • Prognozy rozwoju leja depresji w dnie i wokół wykopów
  • Ograniczanie kosztów odwodnienia poprzez modelową optymalizację liczby studni i ich wydajności

Nasze usługi

  • Projekty odwodnień budowlanych
  • Optymalizacja usytuowania studni, wydajności pompowania i czasu jego trwania
  • Nadzór nad prowadzonym odwodnieniem, bieżąca kontrola stanu osuszenia wykopu

Państwa korzyści

  • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
  • Wysoki poziom sprawdzalności prognoz
  • Współpraca z zespołem projektantów budowlanych
  • Bieżąca współpraca z Klientem w zakresie wszelkich decyzji podejmowanych w trakcie realizacji prac
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner