Dla 艣rodowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Gospodarka odpadami

Sk艂adowiska. Materia艂y budowlane. Odpady.

Istnieje wiele przeszk贸d, kt贸re utrudnia utylizacj臋 materia艂贸w budowlanych i odpad贸w. Dlatego te偶 my doradzamy naszym klientom w zakresie bada艅 艣rodowiskowych, koncepcji recyklingu zgodnie z kryteriami technicznymi i ekonomicznymi. Ponadto koordynujemy interfejsy mi臋dzy partnerami.

Ewidencja odpad贸w

Planowanie. Utylizacja. Oszcz臋dno艣膰.

Recykling i utylizacja odpad贸w cz臋sto wymagaj膮 pobierania pr贸bek i realizacji bada艅 analitycznych. Separacja materia艂贸w pozwala na zmniejszenie koszt贸w. Dlatego te偶 badamy materia艂y pochodz膮ce z rozbi贸rki oraz pod艂o偶e jeszcze przed przyst膮pieniem do budowy. Pobieramy pr贸bki ze stos贸w i deklarujemy ich prawid艂owo艣膰. Znamy wymagania regionalnych w艂adz i przedsi臋biorstw gospodarki odpadami.

Zadanie

 • Planowanie pobierania pr贸bek
 • Pobieranie pr贸bek
 • Przeprowadzanie chemicznych analiz w laboratorium
 • Ocena wynik贸w bada艅 i okre艣lanie partie materia艂u
 • Dokumentowanie pobierania pr贸bek i wynik贸w

Nasze us艂ugi

 • Koncepcje deklarowania
 • Pobieranie pr贸bek i analizy gleby i materia艂贸w budowlanych w celu deklaracji zgodnie z rozporz膮dzeniem dot. wysypisk oraz przepisami krajowymi
 • Wiedza fachowa i kompetencje zgodnie z LAGA PN 98 i rozporz膮dzeniem dot. wysypisk

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Unikanie niespodzianek i przestoj贸w w pracach budowlanych
 • Koordynacja dzia艂ania z w艂adzami i wsparcie ze strony ekspert贸w
 • Bezpiecze艅stwo planowania i ograniczanie ryzyka (optymalizacja realizacji prac na terenie budowy)
 • Pewno艣膰 prawa i zabezpieczenie koszt贸w
 • Wysokiej jako艣ci i pewna podstawa naukowa
 • Wieloletnie do艣wiadczenie i wiedza zdobyta na szczeblu lokalnym dzi臋ki udanemu i zr贸wnowa偶onemu projektowaniu krajobrazu przemys艂u wydobywczego
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Strategie gospodarki odpadami

Ustalenie. Ocena. Koordynacja.

Okresy i mo偶liwo艣ci przechowywania materia艂贸w na budowach s膮 cz臋sto niewystarczaj膮ce. Dlatego te偶 my z wyprzedzeniem okre艣lamy r贸偶ne partie materia艂u i rodzaje odpad贸w. Dbamy o zatwierdzenia po艣rednich miejsc sk艂adowania, dr贸g utylizacji odpad贸w i recyklingu i na tej podstawie tworzymy koncepcj臋 utylizacji. Pe艂na koncepcja utylizacji odpad贸w gwarantuje planowanie miejsca pracy i zmniejsza koszty.

Zadanie

 • Prowadzenie bada艅 wst臋pnych
 • Planowanie pobierania pr贸bek
 • Pobieranie pr贸bek
 • Zlecanie laboratoryjnych analiz chemicznych
 • Ocena wynik贸w bada艅 i okre艣lanie partii materia艂u
 • Ustalanie i koordynacja realizacji konceptu utylizacji

Nasze us艂ugi

 • Koncepcje deklarowania
 • Pobieranie pr贸bek i analizy gleby i materia艂贸w budowlanych w celu deklaracji zgodnie z rozporz膮dzeniem dot. wysypisk oraz przepisami krajowymi
 • Wiedza fachowa i kompetencje zgodnie z LAGA PN 98 i rozporz膮dzeniem dot. wysypisk
 • Koncepcja utylizacji w tym zarz膮dzanie pozwoleniami

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Unikanie niespodzianek i przestoj贸w w pracach budowlanych
 • Koordynacja dzia艂ania z w艂adzami i wsparcie ze strony ekspert贸w
 • Bezpiecze艅stwo planowania i ograniczanie ryzyka (optymalizacja realizacji prac na terenie budowy)
 • Pewno艣膰 prawa i zabezpieczenie koszt贸w
 • Wysokiej jako艣ci i pewna podstawa naukowa
 • Wieloletnie do艣wiadczenie i wiedza zdobyta na szczeblu lokalnym dzi臋ki udanemu i zr贸wnowa偶onemu projektowaniu krajobrazu przemys艂u wydobywczego
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Nadzory

Nadz贸r. Dokumentowanie. Zabezpieczenie.

Zanieczyszczone materia艂y na budowach wymagaj膮 monitorowania i w艂a艣ciwego zarz膮dzania w ramach projektu. W przypadku du偶ych ich ilo艣ci, staje si臋 to wr臋cz konieczno艣ci膮. Dlatego te偶 my przejmujemy monitoring techniczny w zakresie BHP. Zapewniamy zgodno艣膰 z wymaganiami prawnymi dot. odpad贸w. Unikamy niepotrzebnych koszt贸w. Posiadamy praktyczne do艣wiadczenie, kt贸re zdobyli艣my przy pracy na tysi膮cach placach budowy.

Zadanie

 • Przejmowanie zarz膮dzania technicznego odpadami
 • Monitorowanie BHP
 • Deklarowanie
 • Ocena i sporz膮dzanie dokumentacji

Nasze us艂ugi

 • Dokumentacja przetargowa
 • 艢ledzenie i monitorowanie prac budowlanych
 • Koordynacja 艣rodk贸w BHP na placu budowy
 • Planowanie i koordynacja w zakresie pracy i bezpiecze艅stwa zgodnie z BGR 128 i DGUV 101-004
 • Analizy gleby i materia艂贸w budowlanych w celu deklaracji zgodnie z rozporz膮dzeniem dot. wysypisk oraz przepisami krajowymi
 • Wiedza fachowa i kompetencje zgodnie z LAGA PN 98 i rozporz膮dzeniem dot. wysypisk
 • Dokumentacja sporz膮dzana przez ekspert贸w
 • Ekspertyzy i opinie

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Unikanie niespodzianek i przestoj贸w w pracach budowlanych
 • Koordynacja dzia艂ania z w艂adzami i wsparcie ze strony ekspert贸w
 • Bezpiecze艅stwo planowania i ograniczanie ryzyka (optymalizacja realizacji prac na terenie budowy)
 • Pewno艣膰 prawa i zabezpieczenie koszt贸w
 • Wysokiej jako艣ci i pewna podstawa naukowa
 • Wieloletnie do艣wiadczenie i wiedza zdobyta na szczeblu lokalnym dzi臋ki udanemu i zr贸wnowa偶onemu projektowaniu krajobrazu przemys艂u wydobywczego
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Technologie sk艂adowania odpad贸w

Badanie. Wymiana. Nadz贸r.

Nawet przy wysokim odzysku odpad贸w gospodarka odpadami w dalszym ci膮gu b臋dzie potrzebowa艂a w przysz艂o艣ci sk艂adowisk. Frakcje odpad贸w lub pozosta艂o艣ci z odpad贸w s膮 w dalszym ci膮gu klasyfikowane do klas I-III ze wzgl臋d贸w ekologicznych i ekonomicznych. Odpady przemys艂owe mog膮 by膰 osadzane na sk艂adowiskach ni偶szych klas w zale偶no艣ci od zawarto艣ci zanieczyszcze艅. Pomagamy naszym klientom w rozbudowie istniej膮cych sk艂adowisk oraz wyszukiwaniu nowych lokalizacji.

Zadanie

 • Przeprowadzanie studium wykonalno艣ci dla projekt贸w sk艂adowisk lub ich rozbudowy
 • Wyszukiwanie nowych miejsc na sk艂adowiska
 • Identyfikacja przeciek贸w
 • Optymalizacji funkcjonowania sk艂adowisk
 • Poszerzanie i odnawianie pozwole艅
 • Zamykanie wysypisk i opracowywanie koncepcji unieszkodliwiania odpad贸w
 • Opracowywanie nowych koncepcji wykorzystania
 • Wykorzystywania alternatywnych 藕r贸de艂 energii, takich jak 艣wiat艂o s艂oneczne, wiatr, biogaz i odzysk gazu

Nasze us艂ugi

 • Prace terenowe, wywierty, pomiary gazu, pobieranie pr贸bek
 • Geotechniczna przydatno艣膰 materia艂u
 • Modelowanie geologiczne
 • Modelowanie hydrogeologiczne
 • Prognozowanie odciek贸w
 • Procedury uzyskiwania pozwole艅, rozporz膮dzenie dot. ochrony przed emisjami
 • Etapy planowania nowej zabudowy 1鈥9
 • Etapy planowania i pokrywania 1鈥9
 • Zapewnienie jako艣ci podczas monta偶u materia艂贸w
 • Planowanie logistyki odbioru w centrum recyklingu i miejscach odbioru
 • Nadz贸r nad budow膮

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewno艣膰 prawa i zabezpieczenie koszt贸w
 • Wysokiej jako艣ci i pewna podstawa naukowa
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie