Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Gospodarka odpadami

Dla naszego środowiska.

Składowiska. Materiały budowlane. Odpady.

Istnieje wiele przeszkód, które utrudnia utylizację materiałów budowlanych i odpadów. Dlatego też my doradzamy naszym klientom w zakresie badań środowiskowych, koncepcji recyklingu zgodnie z kryteriami technicznymi i ekonomicznymi. Ponadto koordynujemy interfejsy między partnerami.

Ewidencja odpadów

Planowanie. Utylizacja. Oszczędność.

Recykling i utylizacja odpadów często wymagają pobierania próbek i realizacji badań analitycznych. Separacja materiałów pozwala na zmniejszenie kosztów. Dlatego też badamy materiały pochodzące z rozbiórki oraz podłoże jeszcze przed przystąpieniem do budowy. Pobieramy próbki ze stosów i deklarujemy ich prawidłowość. Znamy wymagania regionalnych władz i przedsiębiorstw gospodarki odpadami.

Zadanie

 • Planowanie pobierania próbek
 • Pobieranie próbek
 • Przeprowadzanie chemicznych analiz w laboratorium
 • Ocena wyników badań i określanie partie materiału
 • Dokumentowanie pobierania próbek i wyników

Nasze usługi

 • Koncepcje deklarowania
 • Pobieranie próbek i analizy gleby i materiałów budowlanych w celu deklaracji zgodnie z rozporządzeniem dot. wysypisk oraz przepisami krajowymi
 • Wiedza fachowa i kompetencje zgodnie z LAGA PN 98 i rozporządzeniem dot. wysypisk

Państwa korzyści

 • Unikanie niespodzianek i przestojów w pracach budowlanych
 • Koordynacja działania z władzami i wsparcie ze strony ekspertów
 • Bezpieczeństwo planowania i ograniczanie ryzyka (optymalizacja realizacji prac na terenie budowy)
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Wieloletnie doświadczenie i wiedza zdobyta na szczeblu lokalnym dzięki udanemu i zrównoważonemu projektowaniu krajobrazu przemysłu wydobywczego
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Strategie gospodarki odpadami

Ustalenie. Ocena. Koordynacja.

Okresy i możliwości przechowywania materiałów na budowach są często niewystarczające. Dlatego też my z wyprzedzeniem określamy różne partie materiału i rodzaje odpadów. Dbamy o zatwierdzenia pośrednich miejsc składowania, dróg utylizacji odpadów i recyklingu i na tej podstawie tworzymy koncepcję utylizacji. Pełna koncepcja utylizacji odpadów gwarantuje planowanie miejsca pracy i zmniejsza koszty.

Zadanie

 • Prowadzenie badań wstępnych
 • Planowanie pobierania próbek
 • Pobieranie próbek
 • Zlecanie laboratoryjnych analiz chemicznych
 • Ocena wyników badań i określanie partii materiału
 • Ustalanie i koordynacja realizacji konceptu utylizacji

Nasze usługi

 • Koncepcje deklarowania
 • Pobieranie próbek i analizy gleby i materiałów budowlanych w celu deklaracji zgodnie z rozporządzeniem dot. wysypisk oraz przepisami krajowymi
 • Wiedza fachowa i kompetencje zgodnie z LAGA PN 98 i rozporządzeniem dot. wysypisk
 • Koncepcja utylizacji w tym zarządzanie pozwoleniami

Państwa korzyści

 • Unikanie niespodzianek i przestojów w pracach budowlanych
 • Koordynacja działania z władzami i wsparcie ze strony ekspertów
 • Bezpieczeństwo planowania i ograniczanie ryzyka (optymalizacja realizacji prac na terenie budowy)
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Wieloletnie doświadczenie i wiedza zdobyta na szczeblu lokalnym dzięki udanemu i zrównoważonemu projektowaniu krajobrazu przemysłu wydobywczego
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Nadzory

Nadzór. Dokumentowanie. Zabezpieczenie.

Zanieczyszczone materiały na budowach wymagają monitorowania i właściwego zarządzania w ramach projektu. W przypadku dużych ich ilości, staje się to wręcz koniecznością. Dlatego też my przejmujemy monitoring techniczny w zakresie BHP. Zapewniamy zgodność z wymaganiami prawnymi dot. odpadów. Unikamy niepotrzebnych kosztów. Posiadamy praktyczne doświadczenie, które zdobyliśmy przy pracy na tysiącach placach budowy.

Zadanie

 • Przejmowanie zarządzania technicznego odpadami
 • Monitorowanie BHP
 • Deklarowanie
 • Ocena i sporządzanie dokumentacji

Nasze usługi

 • Dokumentacja przetargowa
 • Śledzenie i monitorowanie prac budowlanych
 • Koordynacja środków BHP na placu budowy
 • Planowanie i koordynacja w zakresie pracy i bezpieczeństwa zgodnie z BGR 128 i DGUV 101-004
 • Analizy gleby i materiałów budowlanych w celu deklaracji zgodnie z rozporządzeniem dot. wysypisk oraz przepisami krajowymi
 • Wiedza fachowa i kompetencje zgodnie z LAGA PN 98 i rozporządzeniem dot. wysypisk
 • Dokumentacja sporządzana przez ekspertów
 • Ekspertyzy i opinie

Państwa korzyści

 • Unikanie niespodzianek i przestojów w pracach budowlanych
 • Koordynacja działania z władzami i wsparcie ze strony ekspertów
 • Bezpieczeństwo planowania i ograniczanie ryzyka (optymalizacja realizacji prac na terenie budowy)
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Wieloletnie doświadczenie i wiedza zdobyta na szczeblu lokalnym dzięki udanemu i zrównoważonemu projektowaniu krajobrazu przemysłu wydobywczego
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Technologie składowania odpadów

Badanie. Wymiana. Nadzór.

Nawet przy wysokim odzysku odpadów gospodarka odpadami w dalszym ciągu będzie potrzebowała w przyszłości składowisk. Frakcje odpadów lub pozostałości z odpadów są w dalszym ciągu klasyfikowane do klas I-III ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Odpady przemysłowe mogą być osadzane na składowiskach niższych klas w zależności od zawartości zanieczyszczeń. Pomagamy naszym klientom w rozbudowie istniejących składowisk oraz wyszukiwaniu nowych lokalizacji.

Zadanie

 • Przeprowadzanie studium wykonalności dla projektów składowisk lub ich rozbudowy
 • Wyszukiwanie nowych miejsc na składowiska
 • Identyfikacja przecieków
 • Optymalizacji funkcjonowania składowisk
 • Poszerzanie i odnawianie pozwoleń
 • Zamykanie wysypisk i opracowywanie koncepcji unieszkodliwiania odpadów
 • Opracowywanie nowych koncepcji wykorzystania
 • Wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, takich jak światło słoneczne, wiatr, biogaz i odzysk gazu

Nasze usługi

 • Prace terenowe, wywierty, pomiary gazu, pobieranie próbek
 • Geotechniczna przydatność materiału
 • Modelowanie geologiczne
 • Modelowanie hydrogeologiczne
 • Prognozowanie odcieków
 • Procedury uzyskiwania pozwoleń, rozporządzenie dot. ochrony przed emisjami
 • Etapy planowania nowej zabudowy 1–9
 • Etapy planowania i pokrywania 1–9
 • Zapewnienie jakości podczas montażu materiałów
 • Planowanie logistyki odbioru w centrum recyklingu i miejscach odbioru
 • Nadzór nad budową

Państwa korzyści

 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner