Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Audyt ekologiczny

Kontrola. Analiza. Sporządzanie raportu.

Wiele czynników i indywidualne kryteria oceny wpływają na wybór lokalizacji. My uwzględniamy lokalne warunki miejsca i wymagania klienta. W oparciu o cele firmy ustalamy indywidualne wymagania odnośnie do lokalizacji i dostosowujemy je do warunków alternatywnych lokalizacji. Analizujemy wszystkie istotne czynniki, poddajemy ocenie podstaw i badamy alternatywy.

Zadanie

 • Analiza i ocena lokalizacji dla potencjalnych inwestorów pod kątem konkretnych kryteriów środowiskowych, tj. zanieczyszczenia, geotechnika, hydrogeologia i wykorzystanie wód przemysłowych, infrastruktura, sytuacja w sąsiedztwie i zagrożenia naturalne
 • Identyfikacja, ocena i określenie ryzyka inwestycyjnego
 • Tworzenie i ocena analiz środowiskowych dla danego kraju

Nasze usługi

 • Analiza na podstawie określonych lub znormalizowanych katalogów i kryteriów testowych
 • Tworzenie profili usług i katalogów testowych indywidualnie dla klienta
 • Ocena porównawcza alternatywnych lokalizacji i ich mocnych i słabych aspektów
 • Proponowanie rozwiązań w celu zredukowania do minimum zidentyfikowanego ryzyka
 • Dane techniczne i wymagania dotyczące zapewnienia jakości przygotowania terenu
 • Obecność na arenie międzynarodowej i posiadanie doświadczeń specyficznych dla danego kraju, w tym dzięki międzynarodowej współpracy oraz sieci Inogen

Państwa korzyści

 • Podstawy do podejmowania obiektywnych decyzji o wyborze lokalizacji
 • Wiedza o potencjalnych zagrożeniach związanych z lokalizacją przed podpisaniem umowy
 • Dysponowanie informacjami o lokalizacji i podstawowymi danymi technicznymi do sporządzenie umów
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i kosztów
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Weitere Leistungen aus dem Bereich Ocena i monitoring środowiska

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner