Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Projektowanie i budowa ujęć wód podziemnych

Poszukiwanie. Projektowanie. Realizacja.

Sposoby poszukiwania i pozyskiwania wód podziemnych są różne w zależności od przeznaczenia wody, planowanego zapotrzebowania, wymogów jakościowych oraz warunków hydrogeologicznych. Wszystkie te elementy są uwzględniane na etapie projektowania robót geologicznych zmierzających do budowy ujęć wód podziemnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy planowanie i nadzór nad budową studni oraz prawidłowe ustalanie zasobów eksploatacyjnych, a także tworzymy warunki do ochrony prawnej i długotrwałego korzystania z zasobów wód podziemnych.

Zadanie

 • Poszukiwanie i dokumentowanie zasobów wód podziemnych
 • Analiza jakości wód przeznaczonych do spożycia
 • Prognozy trwałości zasobów wód podziemnych (ich ilości i jakości)
 • Tworzenie warunków prawnej ochrony wód

Nasze usługi

 • Badania geofizyczne
 • Projekty robót geologicznych
 • Odwierty studzienne wraz z kompletem badań (próbne pompowania, pobór próbek wody do badań laboratoryjnych)
 • Dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
 • Operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych
 • Analizy ryzyka i projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • Ekspertyzy hydrogeologiczne prognozujące zmiany stanów wód podziemnych i ich jakości lub też dokumentujące zmiany już dokonane (np. na skutek ingerencji w środowisko gruntowo-wodne na działkach sąsiednich)

Państwa korzyści

 • Geolodzy i hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
 • Wieloletnie doświadczenie w pracach prowadzonych w kraju i za granicą
 • Bieżąca współpraca z Klientem w zakresie wszelkich decyzji podejmowanych w trakcie realizacji prac
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner