Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

International

Projekty greenfield oraz plany rozwoju obszarów miejskich

Badanie. Wsparcie. Realizacja.

Poprzez strategie zarządzania terenem, niewykorzystane jak dotąd obszary są wykorzystywane do projektów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych. Dotyczy to zarówno ugorów, jak również obszarów zabudowanych, których przeznaczenie ulega zmianie. Dlatego też wspieramy naszych klientów w planowaniu zarządzania tymi obszarami i zaopatrywaniu ich w niezbędne obiekty infrastrukturalne.

Zadanie

 • Projektowanie, planowanie i realizacji gruntów i koncepcji
 • Opracowanie środków w celu tworzenia obszarów miejskich, mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i innych terenów do użytku miejskiego

Nasze usługi

 • Cięcie gruntów
 • Infrastruktura w postaci kanałów, wody, energii elektrycznej, energii, telekomunikacji
 • Urządzenia osuszające w celu odprowadzania ścieków i wód opadowych
 • Drogi i punkty infrastruktury
 • Podłączenie do istniejącej infrastruktury

Państwa korzyści

 • Dostosowane do potrzeb i zaprojektowane tereny miejskie pod zabudowę budynkami mieszkalnymi, centrami handlowymi, obiektami przemysłowymi i innymi terenami użytkowymi i infrastruktury
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewne podstawy do planowania
 • Długoletnie doświadczenie i aktualna wiedza specjalistyczna
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Weitere Leistungen aus dem Bereich Inżynieria lądowa i wodna

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner