Dla 艣rodowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Ocena i monitoring 艣rodowiska

Budynek. Pod艂o偶e. Zezwolenia.

W dzisiejszych czasach decyzje s膮 z艂o偶one. Cz臋sto sytuacje s膮 trudne do przewidzenia. Nale偶y dokona膰 analizy s艂abych i mocnych stron. Ka偶da transakcja dotycz膮ca nieruchomo艣ci wymaga okre艣lenia i ilo艣ciowego oszacowania zagro偶e艅 dla 艣rodowiska naturalnego. Tylko wtedy, gdy problemy znane s膮 z g贸ry, mo偶na unikn膮膰 dodatkowych koszt贸w. Gwarantujemy naszym klientom dok艂adn膮 analiz臋 tych zagadnie艅.

Due diligence 艣rodowiskowy

Kontrola. Analiza. Sporz膮dzanie raport贸w.

Z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 tak偶e w kontek艣cie 艣rodowiska badamy grunty, stan budynk贸w, urz膮dze艅 technicznych, ryzyko operacyjne i zgodno艣ci z przepisami prawa z zakresu ochrony 艣rodowiska. Obszerne i skomplikowane badania wymagaj膮 specjalistycznej wiedzy technicznej, strategicznego my艣lenia i pracy interdyscyplinarnej. My badamy i oceniamy wszystkie informacje, kt贸re mog膮 mie膰 znaczenia dla 艣rodowiska. W taki spos贸b dbamy o przejrzysto艣膰 sytuacji, aby nasi klienci mogli podejmowa膰 swoje decyzje.

Zadanie

 • Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego i jego ocena 艣rodowiskowa
 • Dostarczenie podstaw technicznych do oceny prawnej ryzyka odpowiedzialno艣ci za 艣rodowisko
 • Analizy koszt贸w i kwantyfikacja zagro偶e艅 艣rodowiskowych

Nasze us艂ugi

 • Identyfikacja i ocena 艣rodowiskowa ryzyka inwestycyjnego
 • Podstawy techniczne do oceny prawnej ryzyka odpowiedzialno艣ci za 艣rodowisko
 • Analiza koszt贸w i kwantyfikacja zagro偶e艅 dla 艣rodowiska

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Przejrzysto艣膰 w zakresie ryzyka inwestycyjnego zwi膮zanego ze 艣rodowiskiem
 • Bezpiecze艅stwo prawne i zabezpieczenie koszt贸w transakcji
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Wysoka jako艣膰 i wiarygodna podstawa do podejmowania decyzji
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i specjalistyczna wiedza o charakterze lokalnym
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Audyt energetyczny

Opracowanie. Dopasowanie. Doradztwo.

Ka偶dego dnia korzystamy z energii. Mniej lub bardziej 艣wiadomie. Zmniejszaj膮c nak艂ad na energi臋, nasi klienci zwi臋kszaj膮 ko艅cow膮 efektywno艣膰 wykorzystania. Dlatego te偶 opracowujemy rozwi膮zania dopasowane indywidualnie do potrzeb naszych klient贸w.

Zadanie

 • Systematyczne sprawdzanie zu偶ycia energii przez przedsi臋biorstwo/grup臋 przedsi臋biorstw
 • Tworzenie obiektywnych i przejrzystych podstaw do podejmowania decyzji w zakresie definiowania 艣rodk贸w do efektywnego wykorzystania energii do zarz膮dzania
 • Doradztwo w zakresie 艣rodk贸w

Nasze us艂ugi

 • Unijne analizy i przegl膮d ram prawnych
 • Analiza i ocena rzeczywistych warunk贸w
 • Audyty energetyczne zgodnie z norm膮 EN 16247
 • Wdro偶enie systemu zarz膮dzania energi膮 zgodnie z ISO 50001
 • Ekonomiczne i wydajne rozwi膮zania
 • Wsparcie podczas wdra偶ania 艣rodk贸w
 • Pomiary zu偶ycia energii, monitorowanie

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Przejrzyste i jasne przedstawienie stanu obecnego
 • Obiektywne i rzetelne podstawy do podejmowania decyzji w zakresie 艣rodk贸w do efektywnego wykorzystania energii
 • Znajomo艣膰 wymog贸w prawnych i gospodarczych we wszystkich krajach UE
 • Bezpiecze艅stwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i koszt贸w
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Wycena nieruchomo艣ci

Identyfikacja. Ocena. Koordynacja.

艢rodowiskowa wycena nieruchomo艣ci jest z艂o偶onym i zmiennym pakietem us艂ug. Dotyczy to ka偶dego etapu w cyklu 偶ycia nieruchomo艣ci: budowa, eksploatacja, leasing i rutynowa konserwacja, kupno i sprzeda偶, rekonstrukcja lub rozbi贸rka. Zawsze wa偶ne jest niezawodne zidentyfikowanie zagro偶e艅 艣rodowiskowych, ich ocena oraz wdra偶anie odpowiednich dzia艂a艅. Dlatego te偶 my oferujemy naszym klientom indywidualne rozwi膮zania dopasowane do rodzaju nieruchomo艣ci i etapu w cyklu.

Zadanie

 • Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego i ocena 艣rodowiskowa
 • Dostarczenie podstaw technicznych do oceny prawnej ryzyka odpowiedzialno艣ci za 艣rodowisko
 • Analiza ilo艣ciowa koszt贸w i zagro偶e艅 艣rodowiskowych dla kupna i sprzeda偶y
 • Okre艣lenie zakresu wymaga艅 konserwacyjnych zwi膮zanych ze 艣rodowiskiem oraz ryzyka operacyjnego
 • Doradztwo w przypadku rekonstrukcji i rozbi贸rki

Nasze us艂ugi

 • Sprawdzenie teren贸w pod zabudow臋 pod k膮tem potencjalnego ryzyka zanieczyszcze艅 grunt贸w, w贸d gruntowych lub obecno艣ci broni
 • Ocena stanu istniej膮cych budynk贸w pod k膮tem substancji szkodliwych i zanieczyszcze艅 zwi膮zanych z u偶ytkowaniem
 • Wymagania jako艣ciowe dla wyrob贸w budowlanych
 • Ochrona drewna i zwalczanie szkodnik贸w
 • Sprawdzenie ryzyka operacyjnego
 • Ocena jako艣ci powietrza w pomieszczeniach przy pomocy pomiar贸w i metod analitycznych
 • Ocena zagro偶e艅 naturalnych, tj.. powodzie, zalewanie, trz臋sienia ziemi
 • Napromieniowanie 艣rodowiska oraz po艂o偶enie wzgl臋dem elektrowni j膮drowych
 • Doradztwo 艣rodowiskowe w zakresie us艂ug zarz膮dzania budynkiem

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Przejrzysto艣膰 w zakresie ryzyka inwestycyjnego i ryzyka odpowiedzialno艣ci w zakresie 艣rodowiska
 • Niezawodne i pewne podstawy techniczne i finansowe do podejmowania decyzji o transakcjach kupna i sprzeda偶y
 • Planowanie i bezpiecze艅stwo koszt贸w
 • Podstawowe informacje na temat przestrzegania obowi膮zk贸w wzgl臋dem 艣rodowiska (obowi膮zki w艂a艣cicieli)
 • Zapewnienie bezpiecznego u偶ytkowania i brak ekspozycji na zanieczyszczenia dla u偶ytkownik贸w i najemc贸w
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Audyt ekologiczny

Kontrola. Analiza. Sporz膮dzanie raportu.

Wiele czynnik贸w i indywidualne kryteria oceny wp艂ywaj膮 na wyb贸r lokalizacji. My uwzgl臋dniamy lokalne warunki miejsca i wymagania klienta. W oparciu o cele firmy ustalamy indywidualne wymagania odno艣nie do lokalizacji i dostosowujemy je do warunk贸w alternatywnych lokalizacji. Analizujemy wszystkie istotne czynniki, poddajemy ocenie podstaw i badamy alternatywy.

Zadanie

 • Analiza i ocena lokalizacji dla potencjalnych inwestor贸w pod k膮tem konkretnych kryteri贸w 艣rodowiskowych, tj. zanieczyszczenia, geotechnika, hydrogeologia i wykorzystanie w贸d przemys艂owych, infrastruktura, sytuacja w s膮siedztwie i zagro偶enia naturalne
 • Identyfikacja, ocena i okre艣lenie ryzyka inwestycyjnego
 • Tworzenie i ocena analiz 艣rodowiskowych dla danego kraju

Nasze us艂ugi

 • Analiza na podstawie okre艣lonych lub znormalizowanych katalog贸w i kryteri贸w testowych
 • Tworzenie profili us艂ug i katalog贸w testowych indywidualnie dla klienta
 • Ocena por贸wnawcza alternatywnych lokalizacji i ich mocnych i s艂abych aspekt贸w
 • Proponowanie rozwi膮za艅 w celu zredukowania do minimum zidentyfikowanego ryzyka
 • Dane techniczne i wymagania dotycz膮ce zapewnienia jako艣ci przygotowania terenu
 • Obecno艣膰 na arenie mi臋dzynarodowej i posiadanie do艣wiadcze艅 specyficznych dla danego kraju, w tym dzi臋ki mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy oraz sieci Inogen

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Podstawy do podejmowania obiektywnych decyzji o wyborze lokalizacji
 • Wiedza o potencjalnych zagro偶eniach zwi膮zanych z lokalizacj膮 przed podpisaniem umowy
 • Dysponowanie informacjami o lokalizacji i podstawowymi danymi technicznymi do sporz膮dzenie um贸w
 • Bezpiecze艅stwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i koszt贸w
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Baza azbestowa

Rejestrowanie. Dokumentowanie. Ochrona.

Prawdopodobnie w ka偶dym budynku wybudowanym w XX w. znajduj膮 si臋 zanieczyszczenia, w tym tak偶e niebezpieczne materia艂y 鈥 zgodnie z rozporz膮dzeniem o niebezpiecznych substancjach. Nawet je艣li niebezpieczne substancje nie s膮 znane, ich emisja stanowi d艂ugotrwa艂e obci膮偶enie i zagro偶enie dla zdrowia u偶ytkownik贸w. W taki spos贸b powietrze w pomieszczeniu mo偶e by膰 ska偶one formaldehydem. Niew艂a艣ciwe obchodzenie si臋 z niebezpiecznymi substancjami podczas rozbi贸rki lub remontu mo偶e prowadzi膰 do uwalniania w艂贸kien azbestowych. Niezidentyfikowane zanieczyszczenia pomieszcze艅 mog膮 prowadzi膰 do szk贸d i roszcze艅 odszkodowawczych. Pragniemy chroni膰 naszych klient贸w przed takimi wysokimi kosztami.

Zadanie

 • Wykrywania zanieczyszcze艅 w budynku
 • Dokumentacja zanieczyszcze艅 na pi艣mie wraz z rycinami
 • Uzupe艂nianie i aktualizacja dokument贸w dot. zanieczyszcze艅 wraz z rycinami
 • Informowanie w艂a艣cicieli budynk贸w o bie偶膮cym stanie

Nasze us艂ugi

 • Ocena dokument贸w tj. starych ekspertyz, dokument贸w i archiw贸w budowlanych
 • Inspekcja budynku oraz instalacji technicznych przez eksperta
 • Pobieranie pr贸bek zanieczyszcze艅 z podejrzanych obszar贸w, program bada艅, organizacja i ocena analiz
 • Dokumentacja zanieczyszcze艅 wed艂ug lokalizacji, rodzaju i ilo艣ci
 • Ponowna rutynowa inspekcja, np. co 鈥5 lat鈥 lub nierutynowa inspekcja z aktualizacj膮 katastru zanieczyszcze艅
 • Zaadresowanie aktualnych zagadnie艅, tj. planowana renowacja

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Unikanie zagro偶e艅 dla u偶ytkownik贸w i os贸b trzecich
 • Sprawna realizacja rozbi贸rki i prac renowacyjnych bez op贸藕nie艅 i wydatk贸w
 • Unikanie koszt贸w awarii
 • Poci膮ganie podmiotu zanieczyszczaj膮cego do odpowiedzialno艣ci za uszkodzenia
 • Bezpiecze艅stwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i koszt贸w
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie