Dla 艣rodowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Rozbi贸rki i remonty

Zanieczyszczenia. Emisje. Koncepty.

Stare zak艂ady przemys艂owe, opuszczone tereny przemys艂owe i handlowe, mieszkalne wie偶e z lat 60. lub budynki biurowe pochodz膮ce z pocz膮tku lat 70. ubieg艂ego wieku nie spe艂niaj膮 ju偶 dzisiejszych wymaga艅. Naszym pierwszym zadaniem jest wykrycie szkodliwych substancji pochodz膮cych z projekt贸w budowlanych i zanieczyszcze艅 w zwi膮zku z u偶ytkowaniem. Na tej podstawie opracowujemy proces konserwacji i odnowy oparty na wiod膮cych potrzebach. R贸wnolegle planujemy rozbi贸rk臋 z zachowaniem przepis贸w ochrony pracy i emisji. Od koncepcji demonta偶u poprzez planowanie realizacji i uzyskania zezwolenia, po uzyskanie niezb臋dnych zezwole艅. Do przetargu na realizacj臋 projektu tworzymy specyfikacje us艂ug i wspieramy naszych klient贸w wraz z zespo艂em profesjonalist贸w podczas przyznawania zada艅. Prowadzimy utylizacj臋, staramy si臋 sprosta膰 wyzwaniom zarz膮dzania organizacj膮 i nadzorem prac demonta偶owych. Us艂ugi te 艣wiadczone s膮 przez nas jako generalnego wykonawc臋 po sta艂ej, ustalonej cenie.

Rozpoznanie substancji szkodliwych w budynkach

Pobieranie pr贸bek. Analiza. Sporz膮dzanie raport贸w.

Szkodliwe substancje budowlane stanowi膮 ryzyko podczas rozbi贸rki, po przebytych awariach i s膮 nietolerowanym zagro偶eniem dla u偶ytkownik贸w lub os贸b trzecich. Podnosz膮 one koszty i uniemo偶liwiaj膮 dotrzymanie termin贸w realizacji prac. W zwi膮zku z tym w takich przypadkach niezb臋dna jest odnowa. Przed demonta偶em zajmujemy si臋 tak偶e interdyscyplinarnie badaniem konstruktywnych wymaga艅, takich jak: po艂膮czenia zamkni臋te si艂owo z s膮siednimi budynkami, wsp贸lne 艣ciany, konieczno艣膰 korzystania z s膮siedniego budynku poprzez podpory. Pomagamy naszym klientom we wczesnej identyfikacji i eliminacji zagro偶e艅.

Zadanie

 • Tworzenie katastru materia艂贸w budowlanych i szkodliwych substancji budowlanych w celu przygotowania profil贸w us艂ug
 • Okre艣lenie wymiar贸w i ilo艣ci do zastosowania w specyfikacjach us艂ug
 • Ocena sytuacji obci膮偶enia i wymaga艅 w zakresie rozdzielania lub odnowy
 • Ustalanie konstruktywnych interfejs贸w jako podstawy dla wymog贸w planowania procesu likwidacji

Nasze us艂ugi

 • Ochrona przed zagro偶eniami dla u偶ytkownik贸w i os贸b trzecich 
 • Akceptacja sytuacji obci膮偶enia zanieczyszczeniami przez u偶ytkownik贸w 
 • Sprawna realizacja rozbi贸rki i prac renowacyjnych bez op贸藕nie艅 i wydatk贸w 
 • Bezpiecze艅stwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i koszt贸w
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Uzyskanie i ocena plan贸w inwentaryzacyjnych 
 • Nadz贸r budowlany 
 • Rejestracja i dokumentacja szkodliwych substancji budowlanych zgodnie z lokalizacj膮, ilo艣ci膮 i rodzajem emisji 
 • Pobieranie pr贸bek materia艂贸w budowlanych 
 • Analiza i ocena materia艂贸w 
 • Klasyfikacja pod k膮tem wymiar贸w i ilo艣ci 
 • Specyfikacja wymaga艅 w zwi膮zku z wymogami konstrukcyjnymi
 • Katalog odpad贸w i przygotowanie gospodarki odpadami

Rewitalizacja budynk贸w zawieraj膮cych azbest

Rozpoznanie. Ocena. Usuwanie.

Prawdopodobnie w ka偶dy budynku zbudowany w XX wieku znajduj膮 si臋 szkodliwe substancje budowlane, w tym niebezpieczne substancje zgodnie z rozporz膮dzeniem o substancjach niebezpiecznych. Nie zawsze oznacza to konieczno艣膰 podj臋cia 艣rodk贸w zaradczych. Zwalnianie z ogranicze艅 prawnych , np. dla mocno zwi膮zanych wyrob贸w azbestowych i syntetycznych w艂贸kien mineralnych sklasyfikowanych jako rakotw贸rcze, tzw. stare w艂贸kna mineralne sztuczne. Konieczno艣膰 podj臋cia dzia艂a艅 zaradczych istnieje w przypadku szkodliwych substancji budowlanych podczas rozbi贸rki, zarz膮dzania nimi na przyk艂ad podczas renowacji, w wyniku wypadk贸w wskutek niew艂a艣ciwego obchodzenia si臋 z azbestem lub przy zbyt wysokim poziomie zagro偶enia dla u偶ytkownik贸w lub os贸b trzecich. Pomagamy naszym klientom oceni膰 potrzeb臋 podj臋cia dzia艂a艅 zaradczych.

Zadanie

 • Tworzenie rejestru substancji szkodliwych 
 • Ocena sytuacji obci膮偶enia jakie spowodowa艂o zanieczyszczenie
 • Informowanie u偶ytkownik贸w w porozumieniu z w艂a艣cicielami i w艂adzami
 • 艢ledzenie wdra偶ania 艣rodk贸w zaradczych 
 • Dokumentowania rezultat贸w tych偶e 艣rodk贸w oraz w艂a艣ciwego usuwania odpad贸w

Nasze us艂ugi

 • Ochrona przed zagro偶eniami dla u偶ytkownik贸w i os贸b trzecich 
 • Akceptacja sytuacji obci膮偶enia zanieczyszczeniami przez u偶ytkownik贸w 
 • Sprawna realizacja rozbi贸rki i prac renowacyjnych bez op贸藕nie艅 i wydatk贸w 
 • Bezpiecze艅stwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i koszt贸w
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Rejestracja i dokumentowanie szkodliwych substancji budowlanych zgodnie z lokalizacj膮, ich ilo艣ci膮 i rodzajem emisji 
 • Ocena stopnia pilno艣ci wdro偶enia 艣rodk贸w zaradczych 
 • Planowanie spotka艅 informacyjnych 
 • Koncepcje rozbi贸rki i utylizacji 
 • Uzyskanie wszystkich pozwole艅 wymaganych przed w艂adze 
 • Planowanie, wdra偶anie, zarz膮dzanie i monitoring techniczny prac przeprowadzanych w ramach rozbi贸rki i us艂ug zwi膮zanych z utylizacj膮 
 • Monitorowanie przestrzegania stosowania wszystkich 艣rodk贸w ochrony przed emisjami oraz 艣rodki bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia

Projekty budowlane rozbi贸rki

Por贸wnanie. Kalkulacja. Realizacja.

Przed wdro偶eniem 艣rodk贸w niezb臋dne jest szczeg贸艂owe planowanie. Plan uzyskania zezwolenia jest niezb臋dny do wniosku o rozbi贸rk臋. Przedsi臋biorstwa bior膮ce udzia艂 w procesie potrzebuj膮 szczeg贸艂owego projektu jego realizacji. Specyfikacja us艂ug jest kluczem do skalkulowania ofert i por贸wnywania efektywno艣ci. My przejmujemy za naszych klient贸w zadania zwi膮zane z planowaniem rozbi贸rki.

Zadanie

 • Zdefiniowanie cel贸w: co nale偶y wykona膰 kiedy i jak?
 • Uzyskanie pozwolenia na rozbi贸rk臋
 • Opracowanie koncepcji zabezpieczenia dowod贸w i niezb臋dnych pomiar贸w
 • Wyja艣nienie logistyki na terenie budowy
 • Identyfikacja wymaga艅 w zwi膮zku z s膮siaduj膮cymi budynkami
 • Ubieganie si臋 o wydanie zezwolenia na swobodne korzystanie z medi贸w i broni
 • Opracowanie technicznych rozwi膮za艅 in偶ynieryjnych dla rozbi贸rki konstrukcyjnej wraz z zagadnieniami geotechnicznymi, tj. podpory s膮siaduj膮cych budynk贸w lub wykopy budowlane

Nasze us艂ugi

 • Opracowanie i prowadzenie harmonogram贸w
 • Koncepty dla rozbi贸rki i utylizacji
 • Planowanie uzyskania pozwole艅, wnioski o udzielenie pozwolenia na rozbi贸rk臋
 • Uzyskanie innych pozwole艅 od w艂adz: Wnioski w zakresie prawa reguluj膮cego gospodarowanie wod膮 w celu ponownego monta偶u materia艂贸w stanowi膮cych odpady budowlane (pozwolenie na zrzut wody)
 • Gotowy do wdro偶enia plan wykonania prac w zakresie rozbi贸rki oraz us艂ug utylizacji odpad贸w
 • Tworzenie specyfikacji us艂ug i pomoc w przyznawaniu zam贸wie艅
 • Tworzenie plan贸w emisji i BHP
 • Zabezpieczanie dowod贸w dla s膮siednich budynk贸w i dr贸g komunikacyjnych
 • Tworzenie planu do uzyskania pozwolenia, przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbi贸rk臋

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Bezpiecze艅stwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i koszt贸w
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Kierownictwo projektu

Sprawdzenie. Zapewnienie. Wykorzystanie.

Realizacja plan贸w wymaga nadzoru budowlanego. Nieustannie sprawdzamy zgodno艣膰 z wymaganiami okre艣lonymi w procesie planowania, rozwi膮zujemy nieprzewidziane problemy i przejmujemy zadania za naszych klient贸w. Na koniec wr臋czamy im szczeg贸艂owy raport z naszych dzia艂a艅. W taki spos贸b mog膮 oni p贸藕niej udowodni膰 zgodno艣膰 ze wszystkimi przepisami prawnymi.

Zadanie

 • Kontrola terminowej realizacji prac
 • Kontrola metod utylizacji
 • Kontrola BHP i emisji
 • Stajemy si臋 interfejsem i gubernatorem klienta
 • Stajemy si臋 stron膮 kontaktow膮 dla firm realizuj膮cych projekt
 • Zapewnienie wsp贸lnych naddatk贸w na realizacj臋 prac
 • Dokumentowanie post臋pu prac

Nasze us艂ugi

 • Planowanie i udzia艂 w spotkaniach informacyjnych
 • Planowanie, wdra偶anie, zarz膮dzanie i monitoring techniczny prac przeprowadzanych w ramach rozbi贸rki i us艂ug zwi膮zanych z utylizacj膮
 • Monitorowanie przestrzegania wszystkich ogranicze艅 emisji oraz BHP i przepis贸w ochrony zdrowia
 • Koncepcje rozbi贸rki, planowanie, przetargi, monitorowanie i zarz膮dzanie pracami w ramach rozbi贸rki
 • Public relations
 • Koncepcje recyklingu i utylizacji oraz zachowanie dowod贸w
 • Zapewnienie specjalist贸w w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze艅stwa do pracy w zanieczyszczonym obszarze oraz dla poszczeg贸lnych substancji zanieczyszczaj膮cych, takich jak azbest

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Bezpiecze艅stwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i koszt贸w
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Generalne wykonastwo

Planowanie. Wykorzystanie. Utylizacja.

Nasza firma oferuje planowanie, likwidacj臋 i rozbi贸rk臋 przyjazn膮 dla 艣rodowiska naturalnego, z zachowaniem wszystkich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz zastosowaniem najta艅szych metod utylizacji. I wszystko to z jednego 藕r贸d艂a. Nasza firma jest generalnym wykonawc膮 dlatego te偶 problemy z interfejsem s膮 dla nas zupe艂nie obce, poniewa偶 przyczyniaj膮 si臋 one do powstawania op贸藕nie艅. Przejmujemy odpowiedzialno艣膰 za ca艂y projekt, jego terminow膮 realizacj臋 i zabezpieczenie koszt贸w podczas rozbi贸rki.

Zadanie

 • Rozbi贸rka i likwidacja budynk贸w i obiekt贸w
 • Utylizacja zanieczyszczonych materia艂贸w budowlanych zgodnie z zasadami efektywno艣ci i przepisami prawnymi obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie
 • Ponowne u偶ytkowanie materia艂贸w budowlanych nadaj膮cych si臋 do u偶ytku
 • Stworzenie i przekazanie powierzchni w uprzednio zdefiniowanym stanie, w tym tak偶e odnowa zanieczyszczonych teren贸w

Nasze us艂ugi

 • Rejestracja materia艂贸w budowlanych zgodnie z ilo艣ci膮 i jako艣ci膮 odpad贸w
 • Koncept rozbi贸rki i utylizacji
 • Uzyskanie wszystkich pozwole艅 wymaganych przed w艂adze
 • Planowanie, wdra偶anie, zarz膮dzanie i monitoring techniczny prac przeprowadzanych w ramach rozbi贸rki i us艂ug zwi膮zanych z utylizacj膮
 • Monitorowanie przestrzegania stosowania wszystkich 艣rodk贸w ochrony przed emisjami oraz 艣rodki bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Sprawna realizacja prac w zakresie rozbi贸rki poprzez centralna ich koordynacj臋
 • Gwarancja sta艂ej ceny
 • Bezpiecze艅stwo w zakresie terminowej realizacji, planowania i koszt贸w
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi interdyscyplinarne w jednym punkcie