Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Modelowanie matematyczne przepływu wód podziemnych, bilanse wodnogospodarcze

Inwentaryzacja. Modelowanie. Bilans.

Modelowanie matematyczne stosowane jest jako podstawowe narzędzie obliczeniowe w hydrogeologii. Jest ono rozwijane w naszej firmie od lat 80-tych ubiegłego wieku. W tym czasie wykonaliśmy niezliczoną liczbę modeli regionalnych (dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych, sporządzenia bilansu wodnogospodarczego, ustalenia obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, zaprojektowania stref ochronnych dużych ujęć wód podziemnych) oraz modeli w skali lokalnej, które posłużyły do ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęć wód termalnych i ujęć służących do zaopatrzenia w wodę pitną. Skonstruowanie modelu matematycznego poprzedza szczegółowa analiza hydrogeologiczna obszaru badań, wykorzystująca wszelkie dostępne materiały archiwalne i własne prace terenowe.

Zadanie

 • Najbardziej wiarygodne narzędzie obliczeniowe, dzięki któremu możliwe jest prognozowanie stanów wód podziemnych (ilości i jakości wód) dla dowolnych okresów czasu, a także analiza bilansu wodnogospodarczego w bliższej lub dalszej przyszłości, w różnych wariantach meteorologicznych (np. prognoza spadku wydajności ujęć wód podziemnych w długich okresach suszy)
 • Możliwość stosowania raz skonstruowanego modelu do wszelkich prognoz perspektywicznych (np. budowa nowych ujęć wód podziemnych, migracja zanieczyszczeń z projektowanych składowisk, itp.)
 • Wyprzedzające wskazywanie deficytu zasobów wód podziemnych w okresach suszy meteorologicznej
 • Modyfikacja kodów źródłowych programów służących do modelowania, która w maksymalnym stopniu dostosowuje oprogramowanie do postawionego zadania

Nasze usługi

 • Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych na obszarach zlewni, gmin, miast
 • Ustalanie rzeczywistego zapotrzebowania na wodę przez poszczególnych użytkowników wód podziemnych
 • Inwentaryzacja ognisk zanieczyszczeń zagrażających jakości wód podziemnych
 • Modelowanie matematyczne dla ustalenia współdziałania ujęć, bilansu przepływu wód, optymalizacji zasobów, itp.

Państwa korzyści

 • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
 • Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu modeli matematycznych w różnorodnych warunkach hydrogeologicznych
 • Oprogramowanie, bazy danych i systemy informacji przestrzennej umożliwiające przekazywanie wyników modelowania przyszłym użytkownikom (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, gminy, itp.)
 • Specjaliści modelowania matematycznego z wieloletnim doświadczeniem
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner