Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Badania geofizyczne

Pomiar. Interpretacja. Opinia.

Badania geofizyczne stanowią nieinwazyjny sposób poznania budowy geologicznej. Dzięki zróżnicowanemu przewodnictwu elektrycznemu poszczególnych skał możemy, bez konieczności prowadzenia praz wiertniczych, ustalić profil geologiczny w miejscu wykonania badania. W t en sposób obniżamy koszty oceny możliwości ujęcia wód podziemnych, posadowienia obiektów budowlanych, czy oceny szczelności gruntu. Badania geofizyczne są krótkie, nie wymagają trwałego zajęcia terenu i nie pozostawiają śladu po zakończeniu.

Zadanie

  • Uzyskanie opinii na temat profilu geologicznego na pojedynczej działce, wzdłuż projektowanej drogi, czy na obszarze inwestycji budowlanej
  • Opinia geofizyczna stanowi podstawę do dalszych badań i projektów geologicznych, np. dotyczących budowy studni, czy zasad odwodnienia terenu
  • Na podstawie badań geofizycznych można realizować także badania modelowe dotyczące przepływu wód podziemny i migracji w nich zanieczyszczeń

Nasze usługi

  • Pomiary terenowe nowoczesnym zestawem do tomografii elektrooporowej
  • Sporządzanie sprawozdań z wykonanych prac zawierających m. in. dwuwymiarowe geologiczne przekroje opornościowe

Państwa korzyści

  • Geolodzy, hydrogeolodzy z uprawnieniami Ministra Środowiska
  • Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do interpretacji wyników prac terenowych
  • Szybki dojazd do klienta i krótkie terminy realizacji
  • Dobrze współpracujący zespół doświadczonych specjalistów
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner