Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Badania laboratoryjne

Badania dla środowiska.

O Laboratorium

Laboratorium Badawcze działa w strukturze organizacyjnej HPC POLGEOL Spółka Akcyjna. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska. Pobieramy próbki na terenie całej Polski.

Akredytacja

Laboratorium Badawcze HPC POLGEOL Spółka Akcyjna jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat nr AB 463) w zakresie pobierania próbek wody, ścieków, gleb oraz wykonywania badań w wodzie i ściekach.

Zakres świadczonych usług

Laboratorium HPC POLGEOL Spółka Akcyjna oferuje:

 • pobieranie próbek wody do spożycia, wody podziemnej, wody powierzchniowej,
 • pobieranie próbek jednorazowych/złożonych ścieków,
 • pobieranie próbek średniodobowych ścieków,
 • pobieranie próbek gleb, gruntów,
 • pobieranie osadów dennych i ściekowych,
 • prowadzenie badań in situ wód, ścieków,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych wód, ścieków, gleb, gruntów,
 • prowadzenie monitoringów składowisk odpadów, ujęć wód podziemnych, oraz terenów zanieczyszczonych,
 • analiza składu gazu na składowiskach odpadów,
 • pomiary wydajności studni i położenia zwierciadeł wód podziemnych,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z zanieczyszczeniem wód podziemnych, powierzchniowych i gruntów,
 • ocena agresywności wody do betonu / betonu, żeliwa i stali / miedzi,
 • ocena agresywności gruntu do betonu,
 • badania wody zarobowej przeznaczonej do produkcji betonu zgodnie z normą PN-EN 1008:2004.

Przyjmowanie próbek

Próbki pobranie przez Klienta należy dostarczyć w dniu pobrania do siedziby Laboratorium (ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa, pok. 46). Próbki są przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-14.00.

Kontakt z Laboratorium

Mail: laboratorium@hpc-polgeol.pl

Telefon: 22 617 30 31 wewn. 153, 295

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Rekultywacja
Doradztwo środowiskowe
Planowanie Infrastruktury

Rekultywacja

Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami.

Rekultywacja
Doradztwo środowiskowe
Planowanie Infrastruktury

Doradztwo środowiskowe

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania.

Rekultywacja
Doradztwo środowiskowe
Planowanie Infrastruktury

Planowanie Infrastruktury

Naszą dewizą jest: nienaganna jakość prac oraz pełne zadowolenie klinttów.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner