Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Badania laboratoryjne

Badania dla środowiska.

Laboratorium Badawcze HPC POLGEOL S.A. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat nr AB 463) oraz posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie oznaczeń fizycznych i chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wykonujemy badania wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów oraz pobieramy próbki.

Badania fizykochemiczne wykonywane są w oparciu o następujące metody:

 • wagową,
 • potencjometryczną,
 • spektrometryczną,
 • wolumetryczną,
 • chromatografii gazowej,
 • absorpcyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprężonej,
 • nefelometryczną,
 • konduktometryczną,
 • respirometryczną,
 • wizualną

Laboratorium Badawcze HPC POLGEOL S.A. pobiera próbki:

 • wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów
 • jednorazowe i złożone
 • średniodobowe

Oznacza ‘in situ’; pH, temperaturę, REDOX, PEW oraz wykonuje pomiary gazów emisyjnych i składowiskowych.

 

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Rekultywacja
Doradztwo środowiskowe
Planowanie Infrastruktury

Rekultywacja

Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami.

Rekultywacja
Doradztwo środowiskowe
Planowanie Infrastruktury

Doradztwo środowiskowe

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania.

Rekultywacja
Doradztwo środowiskowe
Planowanie Infrastruktury

Planowanie Infrastruktury

Naszą dewizą jest: nienaganna jakość prac oraz pełne zadowolenie klinttów.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner