Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Kontrola. Planowanie. Realizacja.

Szczególne zagrożenie wypadkami istnieje na budowach oraz obszarach bezpośrednio je otaczających. Odpowiedzialność za nie spoczywa na inwestorach. Dlatego też my zapewniamy szczegółowe planowanie bezpieczeństwa, ścisłe wdrożenie wszystkich środków i stałą komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zadania te są prowadzone przez naszego koordynatora BHP.

Zadanie

 • Planowanie bezpiecznego środowiska pracy na budowie
 • Wdrożenie planowanych środków bezpieczeństwa
 • Objaśnienie wdrażanych działań wszystkim stronom zainteresowanym
 • Kontrola skuteczności środków bezpieczeństwa
 • Sporządzanie raportów

Nasze usługi

 • Ocena ryzyka
 • Analiza bezpieczeństwa planów
 • Tworzenie planu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Koordynacja pod kątem technicznym bezpieczeństwa prac prowadzonych równolegle i powiązanych ze sobą
 • Koordynacja przedsiębiorstw pracujących na placach budowy
 • Monitorowanie zgodności z przepisami bezpieczeństwa i wymogami prawnymi
 • Kontrole bezpieczeństwa
 • Rejestrowanie braków w zakresie bezpieczeństwa
 • Aktualizacja planu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenia i instruktaże
 • Komunikacja na placach budowy
 • Doradztwo klientom
 • Prowadzenie dokumentacji

Państwa korzyści

 • Zmniejszone ryzyko związane z odpowiedzialnością
 • Unikanie zakłóceń i opóźnień
 • Unikanie wypadków
 • Bezpieczeństwo w zakresie terminowej realizacji prac, planowania, planowanie kosztów i pewności prawnej
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner