Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

International

Ocena ryzyka

Sprawdzenie. Analiza. Ocena.

Do zanieczyszczeń terenu zalicza się przykładowo sytuowanie nowych składowisk zanieczyszczeń na starych składowiskach i miejscach zanieczyszczonych tj. na terenie byłych fabryk przemysłowych, w których stosowano chemikalia. Zanieczyszczenia terenu mogą powodować zagrożenia dla wód gruntowych, powierzchniowych, roślin uprawnych, a także dla naszego zdrowia. Dlatego systematycznie badamy i oceniamy tereny, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być zanieczyszczone, zgodnie z federalną ustawą o ochronie gleb (BBodSchG) oraz rozporządzeniem o ochronie gleb i terenach zanieczyszczonych (BBodSchV). Zawsze przeprowadzamy badanie indywidualnych przypadków i określamy indywidualny zakres działania. Koncentrujemy się na rozwiązaniach, a nie na problemach.

Zadanie

 • Ocena zagrożenia gleby, wód podziemnych, powierzchniowych, roślin uprawnych, zwierząt i ludzi
 • Zapewnienie zdrowych warunków mieszkaniowych i warunków pracy (np. w przypadku planowania zarządzania projektów budowlanych)
 • Sprawdzenie konieczności naprawy lub ryzyka realizacji przedsięwzięcia
 • Ocena możliwości wykorzystania dla recyklingu terenów

Nasze usługi

 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Bezpieczne planowanie i zmniejszenie ryzyka
 • Pewność prawa i zabezpieczenie kosztów
 • Wysokiej jakości i pewna podstawa naukowa
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi interdyscyplinarne w jednym punkcie

Państwa korzyści

 • Ekspertyzy i opinie
 • Zorientowana na sekwencję działania ocena poziomu zanieczyszczeń antropogennych lub geogennych zgodnie z prawem o ochronie gleby i prawem budowlanym
 • Uwzględnienie wszystkich chronionych dóbr
 • Kwantyfikacja zagrożeń ekspozycji toksykologicznej (TERQ)
 • Usługi eksperckie (zgodnie z § 18 BBodSchG oraz publicznie wyznaczonych i zaprzysiężonych ekspertów)
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner