Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Wycena nieruchomości

Identyfikacja. Ocena. Koordynacja.

Środowiskowa wycena nieruchomości jest złożonym i zmiennym pakietem usług. Dotyczy to każdego etapu w cyklu życia nieruchomości: budowa, eksploatacja, leasing i rutynowa konserwacja, kupno i sprzedaż, rekonstrukcja lub rozbiórka. Zawsze ważne jest niezawodne zidentyfikowanie zagrożeń środowiskowych, ich ocena oraz wdrażanie odpowiednich działań. Dlatego też my oferujemy naszym klientom indywidualne rozwiązania dopasowane do rodzaju nieruchomości i etapu w cyklu.

Zadanie

 • Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego i ocena środowiskowa
 • Dostarczenie podstaw technicznych do oceny prawnej ryzyka odpowiedzialności za środowisko
 • Analiza ilościowa kosztów i zagrożeń środowiskowych dla kupna i sprzedaży
 • Określenie zakresu wymagań konserwacyjnych związanych ze środowiskiem oraz ryzyka operacyjnego
 • Doradztwo w przypadku rekonstrukcji i rozbiórki

Nasze usługi

 • Sprawdzenie terenów pod zabudowę pod kątem potencjalnego ryzyka zanieczyszczeń gruntów, wód gruntowych lub obecności broni
 • Ocena stanu istniejących budynków pod kątem substancji szkodliwych i zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem
 • Wymagania jakościowe dla wyrobów budowlanych
 • Ochrona drewna i zwalczanie szkodników
 • Sprawdzenie ryzyka operacyjnego
 • Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach przy pomocy pomiarów i metod analitycznych
 • Ocena zagrożeń naturalnych, tj.. powodzie, zalewanie, trzęsienia ziemi
 • Napromieniowanie środowiska oraz położenie względem elektrowni jądrowych
 • Doradztwo środowiskowe w zakresie usług zarządzania budynkiem

Państwa korzyści

 • Przejrzystość w zakresie ryzyka inwestycyjnego i ryzyka odpowiedzialności w zakresie środowiska
 • Niezawodne i pewne podstawy techniczne i finansowe do podejmowania decyzji o transakcjach kupna i sprzedaży
 • Planowanie i bezpieczeństwo kosztów
 • Podstawowe informacje na temat przestrzegania obowiązków względem środowiska (obowiązki właścicieli)
 • Zapewnienie bezpiecznego użytkowania i brak ekspozycji na zanieczyszczenia dla użytkowników i najemców
 • Wsparcie ze strony specjalistów
 • Długoletnie doświadczenie i wiedza lokalnych ekspertów
 • Współpraca regionalna
 • Usługi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Weitere Leistungen aus dem Bereich Ocena i monitoring środowiska

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner