Dla środowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Architektura krajobrazu

Kontrola. Tworzenie. Wsparcie.

Planowanie krajobrazu jest dyscypliną naukową ekologiczno-projektową i wiąże się z planowaniem przestrzennym, ekologią, ochroną środowiska i różnymi koncepcjami zagospodarowania. Służy ona jako podstawowe narzędzie centralnego planowania ochrony przyrody i krajobrazu. Z perspektywy terenów i w podejściu interdyscyplinarnym planowanie krajobrazu przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz jest stosowane do kontroli możliwie jak najbardziej ekologicznego kształtowania krajobrazu. Postawiliśmy sobie cel utrzymania wydajności ekosystemu jako podstawy życia ludzi przy pomocy naszego planowania krajobrazu.

Zadanie

 • Jako przygotowujący architekt przestrzeni, tworzenie planów krajobrazu w formie planów technicznych obszarów w celu planowania zagospodarowania przestrzeni komunalnych
 • Jako architekt przestrzeni, którego decyzje są wiążące, tworzenie planów przestrzeni zielonych w formie planów technicznych obszarów w celu planowania zabudowy
 • Tworzenie planów zarządzania i rozwoju dla obszarów chronionych oraz obiektów godnych ochrony
 • Tworzenie dodatkowych planów ochrony krajobrazu dla projektów w innych obszarach

Nasze usługi

 • Identyfikacja i ocena istotnych zasobów chronionych, takich jak człowiek, flora, fauna i biotop, gleba, wody, klimat i powietrze, krajobraz i walory rekreacyjne, kulturalne i materialne
 • Zestawienie podstawowych danych w celu planowania i projektów jako wsparcie procesu decyzyjnego dotyczącego zrównoważonego procesu
 • Zobrazowanie faktycznego i pożądanego stanu środowiska
 • Opracowanie wytycznych dotyczących rozwoju
 • Identyfikacja środków mających na celu zapobieganie, łagodzenie i kompensację niekorzystnych wpływów
 • Stosowanie przepisów dotyczących interwencji zgodnie z prawem dot. ochrony środowiska oraz bilansowanie interwencji i kompensacja

Państwa korzyści

 • Bezpieczeństwo prawne
 • Definiowanie celów w zakresie ochrony środowiska
 • Zapobieganie stratom uwzględniając ochronę przeciwpowodziową, klimatu, zdrowia, jak także utrzymanie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz ochrona różnorodności biologicznej
 • Sterowanie zużyciem gruntów na obszarach mniej wrażliwych
 • Indywidualne rozwiązania dla projektów
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner