Dla 艣rodowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

BHP. Przejmowanie odpowiedzialno艣ci.

Pracownicy. Przepisy. Zapobieganie.

Bezpiecze艅stwo i higiena pracy pracownik贸w s膮 dla nas priorytetem. Wysoka absencja i zak艂贸cenia w dzia艂alno艣ci poci膮gaj膮 za sob膮 koszty i cz臋sto, zw艂aszcza dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw, maj膮 one fatalne konsekwencje. Wystarczy natomiast wdro偶y膰 przepisy zapobiegania wypadkom w miejscu pracy, aby unikn膮膰 wypadk贸w i zagro偶e艅 dla zdrowia. Dlatego te偶 opracowujemy 艣rodki bezpiecze艅stwa indywidualnie dla przedsi臋biorstwa klienta i monitorujemy ich wdra偶anie.

Ocena ryzyka dla zdrowia ludzkiego

Okre艣lenie ryzyka. Post臋powanie. Zwi臋kszenie jako艣ci.

Zanieczyszczone gleby, ska偶one tereny i budynki, emisje i bezpiecze艅stwo produkt贸w oraz pracy zagro偶one zanieczyszczeniami zmniejszaj膮 warto艣ci produkt贸w i nieruchomo艣ci. Nale偶y zatem identyfikowa膰 i okre艣la膰 zawarto艣膰 substancji chemicznych. Zagro偶enia s膮 cz臋sto niewidoczne na pierwszy rzut oka. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci po艂膮czonej ekspozycji na koktajle substancji toksycznych. Nasza ocena ryzyka toksykologicznego sprawdza ustawowe progi ryzyka, na przyk艂ad, ryzyko zachorowania na raka w skali IRS 10E-5. Dla niedopuszczalnych zagro偶e艅 i niebezpiecze艅stw definiujemy cele dzia艂ania na miejscu, jak r贸wnie偶 cele jako艣ciowe i 艣rodki zaradcze. Wspieramy naszych klient贸w w ocenie ryzyka.

Zadanie

 • Ocena ryzyka zwi膮zanego ze zanieczyszczeniem teren贸w i ska偶aniem obszar贸w
 • Zdefiniowanie i sformu艂owanie cel贸w do dzia艂a艅 zaradczych, tj. 艣rodk贸w zaradczych dla ska偶onych obszar贸w i zanieczyszczonych teren贸w w zakresie gleby, gaz贸w glebowych i w贸d gruntowych
 • Ocena nieruchomo艣ci w danych lokalizacjach oraz pod k膮tem nowego u偶ytkowania i koszt贸w ich odnowy, jak tak偶e zwi膮zanego z tym wzrostu warto艣ci nieruchomo艣ci
 • Okre艣lenie zagro偶enie jakie nios膮 za sob膮 ska偶one budynki, np. poprzez odgazowywania w powietrzu w pomieszczeniach zanieczyszczonych PCB, PCP, ocena substancji przeciwpalnych i konieczno艣ci odnowy pod k膮tem zagro偶enia toksykologicznego dla ludzi
 • Bezpiecze艅stwo i zagro偶enia zwi膮zane z chemikaliami zgodnie z przepisami prawa europejskiego, tj. REACH i innymi
 • Zabezpieczenie produkt贸w w kontek艣cie zagro偶enia toksykologicznego dla ludzi, na przyk艂ad 偶ywno艣ci, paszy dla zwierz膮t, produkt贸w u偶ytkowych i pojazd贸w tj. samochod贸w, samolot贸w, helikopter贸w, oraz ich emisji gaz贸w w powietrzu w pomieszczeniach
 • Ocena emisji i zanieczyszcze艅, np. w przypadku po艂膮czonych koktajli zanieczyszcze艅 oraz w celu wsparcia optymalizacji etap贸w przetwarzania w kontek艣cie technologii proces贸w, np. dla powietrza, 艣ciek贸w, gospodarki odpadami
 • Ocena miejsc pracy obci膮偶onych koktajlami zanieczyszcze艅

Nasze us艂ugi

 • Poszukiwania i badania zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami pochodz膮cymi z koktajli zanieczyszcze艅, np. w przypadku ska偶onych teren贸w i ska偶onych obszar贸w, nieruchomo艣ci, budynk贸w, produkt贸w, emisji i immisji
 • Okre艣lanie i definiowanie scenariuszy ekspozycji oraz jej stopnia Przejrzyste zastosowanie znanych strategii o najsolidniejszej podstawie naukowej oraz modu艂贸w modeluj膮cych dla przemieszczania zanieczyszcze艅 ze znanych modeli ameryka艅skiego EPA oraz holenderskich, niemieckich, francuskich, brytyjskich, kanadyjskich i austriackich procedur zastosowania
 • Ilo艣ciowa ocena ryzyka zanieczyszczenia koktajlami z progiem i bez progu dla emisji i odpowiedzi na ni膮, jak r贸wnie偶 ryzyko zachorowania na raka lub systemowe zagro偶enia toksykologiczne wraz z wyborem opartym o wiedz臋 naukow膮 i wyprowadzeniem referencyjnych warto艣ci toksykologicznych dla emisji i odpowiedzi (RFD, RFC, TRD etc.)
 • Ocena dopuszczalnych i niedopuszczalnych zagro偶e艅 toksycznych i definicja dzia艂a艅 nast臋pczych, tj. 艣rodki zaradcze, zabezpieczenie, ograniczenie u偶ytkowania i zmiana w tym zakresie, optymalizacja proces贸w
 • Zdefiniowanie cel贸w w zakresie jako艣ci lub 艣rodk贸w zaradczych
 • Ko艅cowe badanie w celu wykluczenia niedopuszczalnego ryzyka
 • Zalecenia dotycz膮ce najlepszego sposobu analizy stosunku koszt贸w do korzy艣ci, tj. wzrost warto艣ci nieruchomo艣ci w celu dalszego jej u偶ytkowania oraz opcje dzia艂a艅 zaradczych w miejscach, budynkach itp

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Maksymalna pewno艣膰 prawna dla u偶ytkownik贸w danej lokalizacji i znajduj膮cych si臋 tam budynk贸w, w艂adz i os贸b odpowiedzialnych, poprzez uwzgl臋dnianie koktajli zanieczyszcze艅 i ich wp艂ywu na kwantyfikacj臋 ekspozycji na ryzyko toksykologiczne (metoda TERQ)
 • Ma zastosowanie tak偶e do bardzo z艂o偶onych mieszanin zanieczyszcze艅, na przyk艂ad w przypadku rezydualnych odpad贸w wojskowych, wojskowo-chemicznych zanieczyszcze艅 teren贸w lub pestycyd贸w i koktajli metabolit贸w
 • Ma zastosowanie tak偶e do zanieczyszcze艅, dla kt贸rych nie ustalono jeszcze warto艣ci granicznych
 • Przejrzysta ocena zagro偶enia toksykologicznego dzi臋ki zastosowaniu zrozumia艂ych parametr贸w i ilo艣ciowego okre艣lania ekspozycji metod膮 TERQ.
 • Optymalizacja koszt贸w i korzy艣ci w zakresie zarz膮dzania nieruchomo艣ciami, np. wzrost warto艣ci nieruchomo艣ci poprzez optymalizacj臋 wariant贸w naprawy i ponownego u偶ytkowania oraz zarz膮dzanie produktami i procesami.
 • Bezpiecze艅stwo pod k膮tem bud偶etu i planowania bez niedopuszczalnego ryzyka rezydualnego
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

Plany bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Kontrola. Planowanie. Realizacja.

Szczeg贸lne zagro偶enie wypadkami istnieje na budowach oraz obszarach bezpo艣rednio je otaczaj膮cych. Odpowiedzialno艣膰 za nie spoczywa na inwestorach. Dlatego te偶 my zapewniamy szczeg贸艂owe planowanie bezpiecze艅stwa, 艣cis艂e wdro偶enie wszystkich 艣rodk贸w i sta艂膮 komunikacj臋 ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zadania te s膮 prowadzone przez naszego koordynatora BHP.

Zadanie

 • Planowanie bezpiecznego 艣rodowiska pracy na budowie
 • Wdro偶enie planowanych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa
 • Obja艣nienie wdra偶anych dzia艂a艅 wszystkim stronom zainteresowanym
 • Kontrola skuteczno艣ci 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa
 • Sporz膮dzanie raport贸w

Nasze us艂ugi

 • Ocena ryzyka
 • Analiza bezpiecze艅stwa plan贸w
 • Tworzenie planu bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • Koordynacja pod k膮tem technicznym bezpiecze艅stwa prac prowadzonych r贸wnolegle i powi膮zanych ze sob膮
 • Koordynacja przedsi臋biorstw pracuj膮cych na placach budowy
 • Monitorowanie zgodno艣ci z przepisami bezpiecze艅stwa i wymogami prawnymi
 • Kontrole bezpiecze艅stwa
 • Rejestrowanie brak贸w w zakresie bezpiecze艅stwa
 • Aktualizacja planu bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • Szkolenia i instrukta偶e
 • Komunikacja na placach budowy
 • Doradztwo klientom
 • Prowadzenie dokumentacji

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Zmniejszone ryzyko zwi膮zane z odpowiedzialno艣ci膮
 • Unikanie zak艂贸ce艅 i op贸藕nie艅
 • Unikanie wypadk贸w
 • Bezpiecze艅stwo w zakresie terminowej realizacji prac, planowania, planowanie koszt贸w i pewno艣ci prawnej
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie

BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu azbestu

Okre艣lenie bezpiecze艅stwa pracy. Realizacja. Motywowanie.

Zdrowe 艣rodowisko pracy motywuje pracownik贸w, tworzy uczucie satysfakcji i zwi臋ksza produktywno艣膰. I dotyczy to zar贸wno obszar贸w produkcyjnych, obszarach wysokiego ryzyka, jak i biur. Zapewnienie bezpiecze艅stwa i higieny pracy jest konieczne i jednocze艣nie prowadzi do sukcesu ekonomicznego. Dzieje si臋 tak dlatego, 偶e mniej wypadk贸w i mniej przestoj贸w w pracach oznacza ni偶sze koszty i zwi臋ksza potencja艂 na zaoszcz臋dzenie pieni臋dzy w zakresie koszt贸w ubezpieczenia. Dlatego te偶 pomagamy naszym klientom w koordynowaniu 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy w przedsi臋biorstwach.

Zadanie

 • Identyfikacja zagro偶e艅 w miejscu pracy
 • Organizacyjne i techniczne 艣rodki bezpiecze艅stwa
 • Zapewnienie 艣rodk贸w ochrony osobistej
 • Zaanga偶owanie pracownik贸w
 • Przedstawienie zagro偶e艅 i 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa

Nasze us艂ugi

 • Oceny zagro偶e艅
 • Tworzenie i prowadzenie rejestr贸w substancji niebezpiecznych
 • Ustanawianie procedur
 • Kontrole bezpiecze艅stwa
 • Rejestry prawne
 • Audyty stosowania zasad BHP
 • Koordynacja 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa
 • Szkolenia i instrukta偶e
 • Zatrudnienie specjalisty ds. BHP
 • Ustanowienie systemu zarz膮dzania bezpiecze艅stwem
 • Doradztwo dla przedsi臋biorcy

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie
 • Zmniejszone ryzyko zwi膮zane z odpowiedzialno艣ci膮
 • Pewno艣膰 prawna
 • Zmniejszenie ilo艣ci wypadk贸w
 • Kr贸tsze okresy przestoju
 • Redukcja koszt贸w
 • Zdrowe i bezpieczne 艣rodowisko pracy

Doradztwo PPO呕

Ustalenie. Stworzenie. Realizacja.

Od lat ochrona przeciwpo偶arowa jest istotnym aspektem bezpiecze艅stwa pracy w planowaniu i nadzorowaniu projekt贸w budowlanych. Liczba po偶ar贸w prowadz膮cych do wysokich szk贸d, obra偶e艅 i ofiar 艣miertelnych w dalszym ci膮gu ulega zmniejszeniu. Wraz z naszymi klientami okre艣lamy cele ochrony zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. W przypadku specjalnych obiekt贸w, dla kt贸rych te wymagania nie s膮 zdefiniowane, lub w przypadku znacznych odchyle艅, ca艂o艣ciowy plan ochrony przeciwpo偶arowej jest zazwyczaj konieczno艣ci膮. Opracowujemy wszelkie 艣rodki ochrony przeciwpo偶arowej a偶 po sporz膮dzenie planu gotowego do realizacji.

Zadanie

 • Przygotowanie dokument贸w w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej
 • Opracowanie planu ochrony przeciwpo偶arowej
 • Wyznaczenie koordynatora ds. ochrony przeciwpo偶arowej

Nasze us艂ugi

 • Dokumenty w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej uznawane na ca艂ym terenie Niemiec: Przygotowanie wszystkich dokument贸w niezb臋dnych w celu uzyskania pozwolenie na budow臋 zgodnie z rozporz膮dzeniem dot. dokument贸w budowlanych dla budynk贸w mieszkalnych, budynk贸w u偶yteczno艣ci publicznej oraz budynk贸w funkcjonalnych
 • Koncepcje ochrony przeciwpo偶arowej
 • Ochrona przeciwpo偶arowa i nadz贸r budowlany
 • Opiniowanie w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej
 • Przedstawiciel ds. ochrony przeciwpo偶arowej zgodnie z wymogami w celu uzyskania pozwolenia na budow臋
 • Dokumenty w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej i ekspozycji zgodnie z ocen膮 ryzyka
 • Plany ewakuacyjne i ratunkowe

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Jedna osoba kontaktowa dla wszystkich zagadnie艅 bezpiecze艅stwa przeciwpo偶arowego w miejscu pracy
 • Doradztwo i wsparcie w kwestiach zapobiegania i unikania po偶ar贸w oraz organizacji przeciwpo偶arowej w warunkach zarz膮dzania kryzysowego w miejscu pracy

Ochrona 艣rodowiska w korporacjach

Planowanie. Optymalizacja. Wsparcie.

Zr贸wnowa偶ona ochrona atmosfery, w贸d, gleby i organizm贸w 偶ywych jest naszym celem. Ochrona klimatu i oszcz臋dne korzystanie z zasob贸w 艣rodowiska pozwalaj膮 na utrzymanie przyjaznego dla 偶ycia 艣rodowiska. Z perspektywy ochrony 艣rodowiska w przedsi臋biorstwach, wymagania prawne w tym zakresie s膮 minimalne. Proaktywne koncepcje ochrony 艣rodowiskowa oferuj膮 potencja艂 na zaoszcz臋dzenie pieni臋dzy i przewag臋 nad konkurencj膮. Dlatego te偶 my planujemy i optymalizujemy poszczeg贸lne koncepcje ochrony 艣rodowiska dla naszych klient贸w i pomagamy w ich realizacji.

Zadanie

 • Planowanie i wdra偶anie 艣rodk贸w kontroli zanieczyszcze艅 oraz ochrony w贸d i gleby
 • Rozw贸j koncepcji zarz膮dzania substancjami niebezpiecznymi
 • Zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej
 • Wdro偶enie lub optymalizacji recyklingu
 • Zapewnianie bezpiecznej utylizacji
 • Spe艂nianie krajowych i mi臋dzynarodowych wymog贸w prawnych
 • Budowanie system贸w zarz膮dzania ochron膮 艣rodowiska i energi膮
 • Tworzenia raport贸w
 • Zapewnienie bezpiecze艅stwa w przypadku awarii

Nasze us艂ugi

 • Rejestry prawne
 • Audyty stosowania zasad BHP
 • Zarz膮dzanie pozwoleniami
 • Audyty energetyczne i systemy zarz膮dzania energi膮
 • Systemy zarz膮dzania ochron膮 艣rodowiska
 • Doradztwo w kwestiach dotycz膮cych obchodzenia si臋 z substancjami niebezpiecznymi i ich sk艂adowania
 • Rejestr substancji niebezpiecznych
 • Karty charakterystyki produkt贸w sklasyfikowanych jako niebezpieczne (MSDS)
 • Gospodarka odpadami i audyty utylizacji
 • Raporty bezpiecze艅stwa zgodnie z rozporz膮dzeniem o ochronie przed awariami
 • Koncepcje awarii i raporty
 • Raporty zr贸wnowa偶onego rozwoju, raporty dot. ochrony 艣rodowiska, sprawozdania zgodnie z zasadami ci膮g艂ej ochrony danych (CDP)
 • Rozwi膮zania, wdra偶ania i szkolenia
 • Powo艂anie zewn臋trznego oficera operacyjnego ds. ochrony 艣rodowiska, odpad贸w, zanieczyszcze艅 w贸d, materia艂贸w niebezpiecznych i kontroli zanieczyszcze艅

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Pewno艣膰 prawna
 • Minimalizacja ryzyka zwi膮zanego z odpowiedzialno艣ci膮
 • Redukcja koszt贸w
 • Promocja i ochrona wizerunku
 • Przewaga nad konkurencj膮
 • Atrakcyjno艣膰 inwestycyjna
 • Wysoki poziom jednolity dla ca艂ej grupy przedsi臋biorstw przy wsparciu na poziomie lokalnym
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie