Dla 艣rodowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Ochrona 艣rodowiska w korporacjach

Planowanie. Optymalizacja. Wsparcie.

Zr贸wnowa偶ona ochrona atmosfery, w贸d, gleby i organizm贸w 偶ywych jest naszym celem. Ochrona klimatu i oszcz臋dne korzystanie z zasob贸w 艣rodowiska pozwalaj膮 na utrzymanie przyjaznego dla 偶ycia 艣rodowiska. Z perspektywy ochrony 艣rodowiska w przedsi臋biorstwach, wymagania prawne w tym zakresie s膮 minimalne. Proaktywne koncepcje ochrony 艣rodowiskowa oferuj膮 potencja艂 na zaoszcz臋dzenie pieni臋dzy i przewag臋 nad konkurencj膮. Dlatego te偶 my planujemy i optymalizujemy poszczeg贸lne koncepcje ochrony 艣rodowiska dla naszych klient贸w i pomagamy w ich realizacji.

Zadanie

 • Planowanie i wdra偶anie 艣rodk贸w kontroli zanieczyszcze艅 oraz ochrony w贸d i gleby
 • Rozw贸j koncepcji zarz膮dzania substancjami niebezpiecznymi
 • Zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej
 • Wdro偶enie lub optymalizacji recyklingu
 • Zapewnianie bezpiecznej utylizacji
 • Spe艂nianie krajowych i mi臋dzynarodowych wymog贸w prawnych
 • Budowanie system贸w zarz膮dzania ochron膮 艣rodowiska i energi膮
 • Tworzenia raport贸w
 • Zapewnienie bezpiecze艅stwa w przypadku awarii

Nasze us艂ugi

 • Rejestry prawne
 • Audyty stosowania zasad BHP
 • Zarz膮dzanie pozwoleniami
 • Audyty energetyczne i systemy zarz膮dzania energi膮
 • Systemy zarz膮dzania ochron膮 艣rodowiska
 • Doradztwo w kwestiach dotycz膮cych obchodzenia si臋 z substancjami niebezpiecznymi i ich sk艂adowania
 • Rejestr substancji niebezpiecznych
 • Karty charakterystyki produkt贸w sklasyfikowanych jako niebezpieczne (MSDS)
 • Gospodarka odpadami i audyty utylizacji
 • Raporty bezpiecze艅stwa zgodnie z rozporz膮dzeniem o ochronie przed awariami
 • Koncepcje awarii i raporty
 • Raporty zr贸wnowa偶onego rozwoju, raporty dot. ochrony 艣rodowiska, sprawozdania zgodnie z zasadami ci膮g艂ej ochrony danych (CDP)
 • Rozwi膮zania, wdra偶ania i szkolenia
 • Powo艂anie zewn臋trznego oficera operacyjnego ds. ochrony 艣rodowiska, odpad贸w, zanieczyszcze艅 w贸d, materia艂贸w niebezpiecznych i kontroli zanieczyszcze艅

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Pewno艣膰 prawna
 • Minimalizacja ryzyka zwi膮zanego z odpowiedzialno艣ci膮
 • Redukcja koszt贸w
 • Promocja i ochrona wizerunku
 • Przewaga nad konkurencj膮
 • Atrakcyjno艣膰 inwestycyjna
 • Wysoki poziom jednolity dla ca艂ej grupy przedsi臋biorstw przy wsparciu na poziomie lokalnym
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie