Dla 艣rodowiska. Dla ludzi.
Search
Generic filters

Osoba kontaktowa

Ocena ryzyka dla zdrowia ludzkiego

Okre艣lenie ryzyka. Post臋powanie. Zwi臋kszenie jako艣ci.

Zanieczyszczone gleby, ska偶one tereny i budynki, emisje i bezpiecze艅stwo produkt贸w oraz pracy zagro偶one zanieczyszczeniami zmniejszaj膮 warto艣ci produkt贸w i nieruchomo艣ci. Nale偶y zatem identyfikowa膰 i okre艣la膰 zawarto艣膰 substancji chemicznych. Zagro偶enia s膮 cz臋sto niewidoczne na pierwszy rzut oka. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci po艂膮czonej ekspozycji na koktajle substancji toksycznych. Nasza ocena ryzyka toksykologicznego sprawdza ustawowe progi ryzyka, na przyk艂ad, ryzyko zachorowania na raka w skali IRS 10E-5. Dla niedopuszczalnych zagro偶e艅 i niebezpiecze艅stw definiujemy cele dzia艂ania na miejscu, jak r贸wnie偶 cele jako艣ciowe i 艣rodki zaradcze. Wspieramy naszych klient贸w w ocenie ryzyka.

Zadanie

 • Ocena ryzyka zwi膮zanego ze zanieczyszczeniem teren贸w i ska偶aniem obszar贸w
 • Zdefiniowanie i sformu艂owanie cel贸w do dzia艂a艅 zaradczych, tj. 艣rodk贸w zaradczych dla ska偶onych obszar贸w i zanieczyszczonych teren贸w w zakresie gleby, gaz贸w glebowych i w贸d gruntowych
 • Ocena nieruchomo艣ci w danych lokalizacjach oraz pod k膮tem nowego u偶ytkowania i koszt贸w ich odnowy, jak tak偶e zwi膮zanego z tym wzrostu warto艣ci nieruchomo艣ci
 • Okre艣lenie zagro偶enie jakie nios膮 za sob膮 ska偶one budynki, np. poprzez odgazowywania w powietrzu w pomieszczeniach zanieczyszczonych PCB, PCP, ocena substancji przeciwpalnych i konieczno艣ci odnowy pod k膮tem zagro偶enia toksykologicznego dla ludzi
 • Bezpiecze艅stwo i zagro偶enia zwi膮zane z chemikaliami zgodnie z przepisami prawa europejskiego, tj. REACH i innymi
 • Zabezpieczenie produkt贸w w kontek艣cie zagro偶enia toksykologicznego dla ludzi, na przyk艂ad 偶ywno艣ci, paszy dla zwierz膮t, produkt贸w u偶ytkowych i pojazd贸w tj. samochod贸w, samolot贸w, helikopter贸w, oraz ich emisji gaz贸w w powietrzu w pomieszczeniach
 • Ocena emisji i zanieczyszcze艅, np. w przypadku po艂膮czonych koktajli zanieczyszcze艅 oraz w celu wsparcia optymalizacji etap贸w przetwarzania w kontek艣cie technologii proces贸w, np. dla powietrza, 艣ciek贸w, gospodarki odpadami
 • Ocena miejsc pracy obci膮偶onych koktajlami zanieczyszcze艅

Nasze us艂ugi

 • Poszukiwania i badania zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami pochodz膮cymi z koktajli zanieczyszcze艅, np. w przypadku ska偶onych teren贸w i ska偶onych obszar贸w, nieruchomo艣ci, budynk贸w, produkt贸w, emisji i immisji
 • Okre艣lanie i definiowanie scenariuszy ekspozycji oraz jej stopnia Przejrzyste zastosowanie znanych strategii o najsolidniejszej podstawie naukowej oraz modu艂贸w modeluj膮cych dla przemieszczania zanieczyszcze艅 ze znanych modeli ameryka艅skiego EPA oraz holenderskich, niemieckich, francuskich, brytyjskich, kanadyjskich i austriackich procedur zastosowania
 • Ilo艣ciowa ocena ryzyka zanieczyszczenia koktajlami z progiem i bez progu dla emisji i odpowiedzi na ni膮, jak r贸wnie偶 ryzyko zachorowania na raka lub systemowe zagro偶enia toksykologiczne wraz z wyborem opartym o wiedz臋 naukow膮 i wyprowadzeniem referencyjnych warto艣ci toksykologicznych dla emisji i odpowiedzi (RFD, RFC, TRD etc.)
 • Ocena dopuszczalnych i niedopuszczalnych zagro偶e艅 toksycznych i definicja dzia艂a艅 nast臋pczych, tj. 艣rodki zaradcze, zabezpieczenie, ograniczenie u偶ytkowania i zmiana w tym zakresie, optymalizacja proces贸w
 • Zdefiniowanie cel贸w w zakresie jako艣ci lub 艣rodk贸w zaradczych
 • Ko艅cowe badanie w celu wykluczenia niedopuszczalnego ryzyka
 • Zalecenia dotycz膮ce najlepszego sposobu analizy stosunku koszt贸w do korzy艣ci, tj. wzrost warto艣ci nieruchomo艣ci w celu dalszego jej u偶ytkowania oraz opcje dzia艂a艅 zaradczych w miejscach, budynkach itp

Pa艅stwa korzy艣ci

 • Maksymalna pewno艣膰 prawna dla u偶ytkownik贸w danej lokalizacji i znajduj膮cych si臋 tam budynk贸w, w艂adz i os贸b odpowiedzialnych, poprzez uwzgl臋dnianie koktajli zanieczyszcze艅 i ich wp艂ywu na kwantyfikacj臋 ekspozycji na ryzyko toksykologiczne (metoda TERQ)
 • Ma zastosowanie tak偶e do bardzo z艂o偶onych mieszanin zanieczyszcze艅, na przyk艂ad w przypadku rezydualnych odpad贸w wojskowych, wojskowo-chemicznych zanieczyszcze艅 teren贸w lub pestycyd贸w i koktajli metabolit贸w
 • Ma zastosowanie tak偶e do zanieczyszcze艅, dla kt贸rych nie ustalono jeszcze warto艣ci granicznych
 • Przejrzysta ocena zagro偶enia toksykologicznego dzi臋ki zastosowaniu zrozumia艂ych parametr贸w i ilo艣ciowego okre艣lania ekspozycji metod膮 TERQ.
 • Optymalizacja koszt贸w i korzy艣ci w zakresie zarz膮dzania nieruchomo艣ciami, np. wzrost warto艣ci nieruchomo艣ci poprzez optymalizacj臋 wariant贸w naprawy i ponownego u偶ytkowania oraz zarz膮dzanie produktami i procesami.
 • Bezpiecze艅stwo pod k膮tem bud偶etu i planowania bez niedopuszczalnego ryzyka rezydualnego
 • Wsparcie ze strony specjalist贸w
 • D艂ugoletnie do艣wiadczenie i wiedza lokalnych ekspert贸w
 • Wsp贸艂praca regionalna
 • Us艂ugi o charakterze interdyscyplinarnym w jednym punkcie